INEX zprostředkuje dobrovolnictví i mladým lidem se znevýhodněním

| Autor: Michala K. Rocmanová | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 6. 3. 2016 |

INEX – Sdružení dobrovolných uspořádalo již druhý ročník pracovního setkání s názvem DOBROVOLNICTVÍ PRO VŠECHNY.

Dobrovolnictví pro všechny - INEX-SDA (pracovní setkání v Praze)

Setkání se konalo ve čtvrtek 25. 2. 2016 v Praze a v pátek 26. 2. v Brně a hlavním tématem bylo zapojování mládeže se znevýhodněním do mezinárodních dobrovolnických projektů a workcampů.

Jana Koňasová z INEX-SDA představila nový projekt mezinárodních dobrovolnických pobytů a workcampů. Upozornila například na obvyklé obavy účastníků a praktické překážky, na nutnost spolupráce mezi místními organizacemi a spolupráci s organizacemi v zahraničí.

Dobrovolnictví pro všechny - INEX-SDA Mezi hosty byla např. Mgr. Aneta Marková, doktorantka FHS UK Katedra Studií občanské společnosti, která přednášela obecně o inkluzivním dobrovolnictví. O praktické zkušenosti s vysíláním klientů organizace Lata na mezinárodní dobrovolnické projekty hovořila Radka Pavlovská.
O vlastních zkušenostiech z dobrovolnické činnosti vyprávěla jedna z účastnic projektu, Hanka Roubíčková, jejíž prvotní pokusy v krátkodobých workcampech přešly v dlouhodobý projekt EDS a nyní se ona sama pokouší podobné projekty organizovat.

Setkání se kromě zájemců z různých členských organizací ČRDM účastnily zástupkyně organizací nevidomých a slabozrakých, vozíčkářů, neslyšících a dalších institucí zaměřených na práci s mládeží s postižením.

#sociální začleňování #inkluze

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.
ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016030020-inex-zprostredkuje-dobrovolnictvi-i-mladym-lidem-se-znevyhodnenim.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku