Debrujáři připravili další ročník pozorování stromů ARBOJ 2016

| Autor: Michala K. Rocmanová | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 2. 2. 2016 |

Asociace malých debrujárů zahájila 1. ledna 2016 nový mezinárodní projekt s názvem ARBOJ 2016.

Projekt Asociace malých debrujárů ARBOJ 2016

Projekt navázal na společný projekt českých a kanadských debrujárů STROMY - ARBOJ, který probíhal v letech 2014 a 2015. Nový projekt připravila AMD sekce biologie + ekologie pod vedením Andrey Tláskalové ve spolupráci s Mezinárodní federací malých debrujárů (F.I.P.D.).

Projekt má vést debrujáry k poznání, že věda nejsou jen pokusy, ale také dlouhodobá pozorování, ke kterému je třeba značné vytrvalosti. Chce společnou aktivitou provázat a kontaktovat debrujárské kluby a případné další zájemce v různých zemích a naučit děti uvědomovat si význam spolupráce s jinými subjekty při pozorování a ochraně přírody.

Díky projektu se děti mohou seznámit se základy fenologie.

Fenologie je definována jako studium viditelných fází růstového cyklu dřevin, jejich načasování, doba trvání a jejich vývoj v závislosti na lokálních podmínkách prostředí -změny ve výskytu, nástupu a ukončení těchto fází, možný vliv znečištění ovzduší na porosty zejména s ohledem na dobu a trvání expozice. Získané výsledky slouží k hodnocení a objasnění aktuálního stavu jednak jednotlivých stromů, jednak k hodnocení vlivu podmínek prostředí, např. změny a výkyvy meteorologických faktorů.

Všichni zájemci o zapojení do tohoto projektu obdrží dendrometry pro měření a závěrečné vyhodnocení. Mohou využít i nabízených informací a seminářů, o kterých lze pravidelně najít informace na stránkách http://debrujar.cz.

Propozice ARBOJ 2016 najdete zde:
http://debrujar.cz/clanek/2015090036-arboj-2016-propozice


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016020003-debrujari-pripravili-dalsi-rocnik-pozorovani-stromu-arboj-2016.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku