16. ročník Ledové Prahy

| Autor: Pionýr | Rubrika: pozvánky | Vydáno dne: 11. 1. 2016 |

Ledová Praha je akce pro děti - příležitost seznámit se s historií i současností hlavního města Prahy.

Ledová Praha 2015

Děti tak mají možnost navštívit místa a pamětihodnosti, které často znají jen z vyprávění a obrázků.

Komu je Ledová Praha určena:
Ledová Praha 2015 Všem dětem - dětským kolektivům z celé republiky: školním třídám, klubům, dětským domovům, oddílům různých spolků… ale také rodinám s dětmi.

Ve spolupráci s většinou pražských muzeí a jiných zajímavých institucí (Národní muzeum, Pražský hrad, Muzeum Policie ČR, Mořský svět a další) jsou zajištěny výrazné slevy nebo volné vstupy pro dětské účastníky.

Co pro vás připravujeme:
Ledová Praha 2015 Ledová karta, která otevírá dveře do pražských muzeí a dalších institucí, jejich nabídku pravidelně doplňujeme a rozšiřujeme o další doplňkový program. Viz:http://ledovapraha.cz/index.php?loc=nabidka

Ledová Praha 2015Koncert Děti dětem, který se bude konat v Kongresovém centru Praha. Vystoupí tam dětští umělci i profesionální hosté.

Již nyní se těšíme na setkání s vámi o pololetních prázdninách v Praze.

Aktuální nabídku na rok 2016 najdete na:
http://ledovapraha.cz/index.php?loc=nabidka

#inkluze #integrace #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2016010019-16-rocnik-ledove-prahy.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku