Kecejme do toho: Postavení žen ve společnosti

| Autor: - Kecejme do toho | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 30. 11. 2015 |

V pořadí třetím probíraným tématem letošního ročníku Kecejme do toho se stalo téma Postavení žen ve společnosti. Toto téma vzešlo z podnětů na zahajovací party v březnu a z následného hlasování na webu projektu.

Jedním z témat letošního ročníku Kecejme do toho se stalo téma Postavení žen ve společnosti

Tématu Postavení žen jsme se věnovali z pohledu mladých lidí, kteří si v každodenních situacích uvědomují zakořeněné stereotypy související s genderovými rozdíly. Jako příklad si jmenujme „heroizaci“ mužů na mateřské dovolené či neustálá nerovnost platů mužů a žen na stejných pozicích.

Jedním z témat letošního ročníku Kecejme do toho se stalo téma Postavení žen ve společnosti Na závěrečnou konferenci přijala pozvání hostka Petra Kubálková z Kongresu žen, která ve svém příspěvku uvedla, že „za 25 let se výsledky průzkumů na téma genderové rovnosti moc nezměnily“. Účastníci projektu se ke stereotypům ve stanovisku vyjádřili takto: „Stereotypy (např. ženy v domácnosti, menší platová ohodnocení žen, apod.) tento směr demokracie ohrožují, jsou stále aktuální, i když čím dál tím méně. Nicméně stále ohrožují kariérní či jiný postup žen.“

Jedním z témat letošního ročníku Kecejme do toho se stalo téma Postavení žen ve společnosti Dalším diskutovaným bodem se staly kvóty. Podle Petry Kubálkové je téma kvót krajním řešením situace zvyšování počtu žen v zaměstnání. Uvádí několik neradikálních nástrojů, pomocí kterých je možné tento stav řešit – například flexibilní či částečné úvazky, slaďování pracovního a rodinného života, popř. dostatečné množství předškolních zařízení, apod.

Jedním z témat letošního ročníku Kecejme do toho se stalo téma Postavení žen ve společnosti „Ke kvótám (určitý počet pracovních či jiných míst, který musí být obsazen ženami, který je navržen EU či státem), stanovujícím genderovou rovnost jak v politice, tak i ve firmách apod., se mladí lidé vyjadřují negativně. Mají za to, že narušují demokracii a jsou nesmyslné. Na každé pozici se musí hodnotit kvalita člověka bez ohledu na jeho pohlaví.“

Celé stanovisko k tématu Postavení žen si můžete přečíst na webových stránkách projektu http://www.kecejmedotoho.cz/tema/postaveni-zen-ve-spolecnosti.

Fotky z debaty si můžete prohlédnout zde:
http://www.kecejmedotoho.cz/galerie/diskuze-brno-postaveni-zen-ve-spolecnosti-250

#inkluze #integrace #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2015110049-kecejme-do-toho-postaveni-zen-ve-spolecnosti.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku