Učil děti v Nairobi fotit, dnes vede workshopy pro mladé Romy

| Autor: INEX-SDA | Rubrika: ČLÁNKY | Vydáno dne: 21. 11. 2015 |

INEX - Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA) zveřejnilo mezinárodní stáže unikátního projektu GLEN pro rok 2016.

Zajímá vás, co zažívají účastníci GLENu? Podívejte se na www.facebook.com/GLENCzech

Jedná se o roční cyklus globálního rozvojového vzdělávání, jehož výsledkem je řada zajímavých a pro společnost významných projektů. Stáže jsou vyhlašovány vždy v listopadu a v síti GLEN je angažováno 10 evropských zemí, včetně České republiky.

Stáže v zemích globálního jihu

Pro letošní rok je v nabídce 7 stáží v 6 zemích (Etiopie, Barma, Gruzie, Vietnam, Keňa a Srbsko), všechny tematicky zaměřené na jednu z oblastí podnikání žen, vzdělávání, zemědělství, ekologie, filmu a fotografie nebo poválečné obnovy. "Do projektu GLEN pečlivě vybíráme jen kandidáty s vážným zájmem o globální rozvojové vzdělávání a konkrétní téma vybraného projektu. Po návratu ze stáže se účastníci aktivně zapojují do různých iniciativ zabývajících se globálními tématy a své poznatky z pobytu v zemi globálního jihu zúročí ve svém vlastním projektu. Ten se pak stává jedním z nástrojů k naplňování cílů udržitelného rozvoje," uvedla Veronika Uhlířová z INEX-SDA, koordinátorka GLENu v České republice.

Učil fotit děti v Africe

Dobrým příkladem se může stát příběh Ondřeje Šálka, účastníka GLENu 2013. Po dobu své keňské stáže vedl fotografické a filmové workshopy pro děti ze slumů či sociálně znevýhodněných oblastí v Nairobi, zpracovával fu! ndraising, vedl kancelář, dělal PR a rekonstruoval temnou komoru. Po návratu zužitkoval své nabyté zkušenosti s prací s dětmi ze slumů a začal spolu s Jakubem Niesnerem dělat fotokroužky "DykFoto" pro mladé Romy z brněnského Cejlu. V současnosti za sebou mají 7 výstav v Brně a Praze. "Když jsme se v lednu 2014 s Ondřejem do této aktivity pustili, byly to pro nás neprobádané vody, zbrusu nový svět, kopa nových zkušenostní, vzrušení a nadšení. To vše s jasným cílem: dejme sociálně vyloučeným dětem možnost se vyjádřit, ukažme to ostatním a uvidíme, co se stane. A tak se stalo," píše Jakub Niesner na stránkách DykFoto.

Zájemci o zapojení do programu GLEN 2016 se mohou hlásit do 10. ledna 2016. Výběrové řízení proběhne na přelomu ledna a února.

GLEN je unikátní mezinárodní projekt

Zajímá vás, co zažívají účastníci GLENu? Podívejte se na www.facebook.com/GLENCzech GLEN (Global Education Network of Young Europeans) vytváří prostor pro učení a výměnu perspektiv na globální úrovni a rozvíjí potenciál jednotlivců i organizací stát se zodpovědnými a emancipo! vanými globálními aktéry. V České republice koordinuje aktivit! y GLENu už deset let INEX-SDA, z.s.

www.inexsda.cz
www.facebook.com/GLENCzech

#inkluze #integrace #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2015110036-ucil-deti-v-nairobi-fotit-dnes-vede-workshopy-pro-mlade-romy.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku