Sůvy v Banátu

| Autor: Asociace TOM - Jarka Bednářová | Rubrika: mezinárodní | Vydáno dne: 31. 8. 2015 |

Letos v zimě hodilo ústředí tomíků rukavici, že nabízí oddílům možnost vycestovat do českých vesnic v rumunském Banátu. Byla to výzva, se kterou jsme neměli žádné zkušenosti, ale rozhodli jsme se do toho jít! A tak začal půlroční kolotoč příprav, kdy se z malého výletu pro pár lidí stala obří expedice plná silných zážitků.

TOM Sůvy v rumunském Banátu

Se stany na zádech jsme prochodili Svatou Helenu, Gerník a okolí Eibentálu. Na každém kroku jsme obdivovali krásnou přírodu, malebná stavení, neustále jsme se nechávali překvapovat příjemnými lidmi a zažili největší dobrodružství v oddílové historii. Také jsme se podívali do jeskyně Poniciva a plavili jsme se na loďkách po Dunaji v místech, kde je řeka hluboká 80m!!

TOM Sůvy v rumunském Banátu Shodou náhod jsme se stali i součástí hudebního festivalu, který se v Banátu konal již čtvrtým rokem. S organizátory jsme se domluvili, že budeme připravovat program pro děti – jak domácí eibentálské, tak české. Bylo to super, program lidi zaujal a dětem se líbil… Mnohokrát jsme šířili osvětu a vysvětlovali, že „nejsme skauti, ale tomíci“.

TOM Sůvy v rumunském Banátu Další rozměr našemu výletu dodalo to, že jsme od konce května začali vybírat dárky a užitečné školní pomůcky pro místní děti, které jsme do Banátu dovezli a nechali je rozdělit mezi děti ve všech českých vesnicích. Svou troškou do mlýna přispělo i ústředí naší asociace.

TOM Sůvy v rumunském Banátu No, zkrátka jsme se měli parádně a zažili jsme toho spoustu!
Všem sůvím účastníkům posíláme i touto cestou velikánskou pochvalu, protože zvládli bez problémů a jakéhokoliv kňourání chodit po křivolakých kopcovitých stezkách v průtrži mračen i za tropického vedra.

TOM Sůvy v rumunském Banátu Děkujeme ústředí za podporu a důvěru, i za to, že nám vnuklo nápad jet 1200 kilometrů daleko. A děkujeme i Štěpánovi Slanému a Honzovi Dubnovi, kteří mají festival na svědomí a pomohli nám vyjednat dopravu a zařídit ubytování.
Bylo to super a už pomalu spřádáme plány na příští rok! Asociace TOM

Za TOM Sůvy
Jarka Bednářová

#inkluze #integrace #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2015080098-suvy-v-banatu.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku