Bohouš a Dáša mění svět – „Škola pro všechny“

| Autor: - Kristýna Svatá - Člověk v tísni | Rubrika: soutěže | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 28. 6. 2015 |

Baví tě komiksy? Pálí tě, co se děje kolem nás? Zúčastni se komiksové soutěže!

Obrázek z propagačního letáku k soutěži Bohouš a Dáša mění svět - "Škola pro všechny"

Společnost Člověk tísni ve spolupráci s Asociací středoškolských klubů ČR vyhlašuje 5. ročník soutěže Bohouš a Dáša mění svět. Letošní soutěžní téma zní: Škola pro všechny. Zapoj se a vytvoř komiksový příběh – ztvárni v něm, jak si představuješ školu pro všechny.

Co to znamená, když je „škola pro všechny“? Komu všemu je škola otevřená? Kdo všechno ji tvoří? Ve škole nemají své místo pouze žáci, ale i učitelé, ředitel, rodiče a příbuzní, lidé z obce a okolí, pan školník a další. Škola pro všechny není sci-fi. Je to místo, kde se můžeme rozvíjet a kde se můžeme cítit dobře.

Ztvárni tedy svou představu o „škole pro všechny“ i ty. Zkus popřemyšlet o tom, co se ve škole chceš naučit od svých učitelů a spolužáků. A co ty můžeš naopak naučit je? a jak se do dění veš kole mohou zapjit rodiče? Můžeš se ty a tvá škola zapojit do života obce? Jak?

Komiksy mohu být smyšlené, vítáme i inspirované vlastní zkušeností! Důležitá je originalita, relevantnost tématu a snaha autora o aktivní řešení problému prostřednictvím svého dílka.


Obrázek z propagačního letáku k soutěži Bohouš a Dáša mění svět - "Škola pro všechny"Pravidla a podmínky soutěže

Kdo může soutěžit?
Soutěžit mohou jednotlivci i vícečlenné týmy ve třech věkových kategoriích – 1. stupeň ZŠ, 2. Stupeň ZŠ a střední školy.

Co musí komiks splňovat?
Komiks musí obsahovat max. 8 navazujících obrázků (komiksových oken); formát nesmí přesáhnout formát A2.

Co musí obsahovat přihláška?
• Název komiksu;
• jméno a příjmení autora/ů;
• věk autora/ů;
• název a adresu školy;
• jméno kontaktního učitele;
• kontaktní e-mail a telefon.
Přihlášku si můžeš stáhnout na webu soutěže www.varianty.cz/soutez

Kdo rozhoduje o vítězi?
O vítězi nerozhoduje pouze odborná porota, ale i diváci. O Ceně diváků můžete spolurozhodovat na stránkách komiksové soutěže.


Komiksy zasílejte spolu s přihláškou e-mailem na soutez.varianty@clovekvtisni.cz a zároveň poštou na adresu: Bohouš a Dáša – Varianty, Člověk v tísni, Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2

Uzávěrka pro zasílání komisků je 12. října 2015.

Sledujte nás na www.varianty.cz/soutezwww.facebook.com/komiksovasoutez

V případě dalších dotazů pište na soutez.varianty@clovekvtisni.cz
nebo volejte na číslo (+420) 222 350 805


Komiksová soutěž byla podpořena z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.


#inkluze #integrace #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2015060066-bohous-a-dasa-meni-svet-skola-pro-vsechny.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku