AKTUALIZOVÁNO! Příspěvky na letní tábory - informace pro rodiče i vedoucí

| Autor: redakce | Rubrika: NEPŘEHLÉDNĚTE | Vydáno dne: 5. 6. 2015 |

Možnosti získat příspěvek na úhradu dětského tábora jsou i letos, i když v omezenější míře než v letech minulých.

Tábor Ligy lesní moudrosti (foto Tereza Peková)

Některé zdravotní pojišťovny poskytují příspěvky na pohybové volnočasové aktivity, do nichž spadají i letní tábory.
Každý rok je to trochu jinak, proto přinášíme podmínky poskytnutí příspěvku u jednotlivých pojišťoven platné pro letošní rok:

Pojišťovna ministerstva vnitra - příspěvek ve výši 500,- Kč pro děti od 7 do 15 let, podrobnější informace jsou k dispozici zde, nákup musí být realizován v období od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015 (doklad o zaplacení)

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda - příspěvek ve výši 500,- Kč pro děti a mládež od 6 do 20 let, v rámci balíčku pro žáky a studenty, příspěvek je proplácen do 31. 12. 2015. Více zde.

Průmyslová zdravotní pojišťovna - příspěvek až 500,- Kč pro děti od 6 do 16 let, příspěvek může být proplacen pouze 1x během školní docházky dítěte! Přesné podmínky příspěvku jsou k dispozici zde

Pojišťovny, které v letošním roce na tábory nepřispívají:
Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna, Revírní bratrská pokladna

AKTUALIZACE (9. 6. 2015): Oborová zdravotní pojišťovna příspěvek na letní tábory poskytuje. Celý článek najdete zde:
http://www.adam.cz/clanek-2015060022-prispevek-pojistovny-ozp-pro-deti-na-tabor.html


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2015060009-aktualizovano-prispevky-na-letni-tabory-informace-pro-rodice-i-vedouci.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku