S humorem za přírodou. Brontosauři podeváté hledají nejlepší Ekofór

| Autor: Hnutí Brontosaurus | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 27. 1. 2015 |

Profesionální i amatérští kreslíři a karikaturisté mohou glosovat aktuální problémy životního prostředí ve třech kategoriích.

Super nové eko-palivo ííííí-áááá... ( Tereza Málková, 16 let )

Ekofór je soutěž kreslených vtipů a příběhů určená široké veřejnosti. Vznikla v roce 1979, ale po deseti ročnících zanikla. V roce 2004 ji brontosauři obnovili. Své vtipy do ní posílal i kreslíř Vladimír Jiránek, autor Boba a Bobka či postavičky Brontosaura.

Soutěžní kategorie:

1. kategorie: autoři do 15 let včetně
2. kategorie: autoři od 16 let
3. kategorie: věkově neomezeno -- stripy, fotografie nebo jiné audio/vizuální ztvárnění

Díla ve formátu A4 mohou autoři zasílat do 28. února. Následně bude zahájeno online hlasování. Každý soutěžící se může zúčastnit s maximálně třemi pracemi.
O vítězích rozhodne veřejnost i odborná porota, ve které zasednou odborníci z ekologických organizací a zástupci České unie karikaturistů.
Předpokládaný termín slavnostního vyhlášení vítězů je 1. června 2015. Výherci se mohou těšit na věcné ceny.

"Ekofór je soutěž jedinečná nejen kvalitou děl, ale také rozmanitostí soutěžících. Vtipy přichází jak od dětí, které ! teprve začínají psát, tak od profesionálních kreslířů. Soutěží se snažíme zapojit veřejnost, zejména mládež, do tvůrčích aktivit a zároveň podnítit jejich zájem o ekologická témata. Životní prostředí nabízí kreativnímu českému humoru nabízí mnoho podnětů," říká koordinátorka soutěže Štěpánka Peychlová z Hnutí Brontosaurus.

Více informací a galerii vtipů naleznete na www.ekofor.cz www.ekofor.cz


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2015010059-s-humorem-za-prirodou-brontosauri-podevate-hledaji-nejlepsi-ekofor.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku