Jak přitvrdit s povinným očkováním? Likvidačními pokutami, navrhuje ministerstvo.

| Autor: redakce | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 2. 1. 2015 |

V Poslanecké sněmovně se právě projednává návrh objemné novely zákona o ochraně veřejného zdraví z pera Ministerstva zdravotnictví, ve které je nenápadně vsunuta možnost ukládat až likvidační pokuty k nepřímému vynucování povinného očkování.

Nejde ovšem o pokutu rodičům neočkovaného nebo částečně očkovaného dítěte, pokuty budou hrozit pořadatelům škol v přírodě a dětských táborů, provozovatelům mateřských škol a dětských skupin, ale i dětským lékařům.

Zarážející je, že zcela chybí zdůvodnění navrhované represe, která je v rozporu s vyváženým řešením přijatým v západních demokraciích.

Komu a za co budou hrozit pokuty?
A to pokuty nemalé, půlmilionové i někaolikamilionové?
To si můžete dočíst na blogu Zuzany Candiglioty na stránkách Respektu:
http://candigliota.blog.respekt.ihned.cz/c1-63312960-jak-pritvrdit-s-povinnym-ockovanim-likvidacnimi-pokutami-navrhuje-ministerstvo

ČRDM se tímto tématem intenzivně zabývá; informace přinese ADAM.cz v nejbližších dnech.

Související články:
http://www.adam.cz/clanek-2015010005-k-ockovani-s-miliony.html


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2015010006-jak-pritvrdit-s-povinnym-ockovanim-likvidacnimi-pokutami-navrhuje-ministerstvo.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku