Informace k vyúčtování dotací MŠMT za rok 2013

| Autor: redakce | Rubrika: NEPŘEHLÉDNĚTE | Vydáno dne: 22. 10. 2013 |

Odbor pro mládež upozorňuje všechny organizace, které v letošním roce obdržely státní dotace v rámci vyhlášených Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011-2015 (včetně mimořádných dotačních programů), že stejně jako v roce 2012, musí vyúčtování jednotlivých dotací včetně závěrečné zprávy vkládat do IS-mládež a v tištěné podobě zaslat na adresu: MŠMT-odbor pro mládež, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 nejpozději do 31. ledna 2014.

Informační systém bude přístupný k vkládání vyúčtování od 1. listopadu 2013. Vyúčtování organizace předkládají na formulářích, které jsou ke stažení na http://www.msmt.cz/file/31482/.

Současně připomínáme, že organizace jsou povinny do 30. listopadu 2013 informovat odbor pro mládež o předpokládané výši finančních prostředků, které nevyčerpají do konce letošního roku. Pokud je vratka těchto prostředků vyšší než 10 tis. Kč, musí organizace vrátit nevyužité finanční prostředky na účet ministerstva do 20. prosince 2013.

Vstup do IS mládež: http://is-mladez.msmt.cz/index.html

Celá zpráva:
http://www.msmt.cz/mladez/informace-k-vyuctovani-dotaci-za-rok-2013


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2013100040-informace-k-vyuctovani-dotaci-msmt-za-rok-2013.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku