Je české školství zastaralé? Nevyhovující? Nyní jej můžete změnit!

| Autor: Tisková zpráva | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 9. 9. 2013 |

Mladí lidé z celého Česka se mohou od 2. září zapojit do diskuze o podobě českého školství.

Sociální síť Our-Space

Tuto příležitost jim nabízí sociální síť OurSpace, která nyní spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Skrze on-line diskuze a následně i živou panelovou debatu tak mohou nejen studenti, ale i učitelé, rodiče a další zájemci vyjadřovat své připomínky a návrhy k připravované Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020.

Uživatelé sítě OurSpace na základě předchozích diskusí o českém školství projevili zájem vstoupit do probíhající diskuze o vzdělávací politice. Vstříc jejich zájmu vyšlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jehož Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2020 nyní mladí lidé mohou ovlivnit.

Jedná se předevěím o čtyři klíčová témata, která na webových stránkách www.ourspace.cz mohou uživatelé komentovat a přidávat své podněty, názory i výtky nebo hlasovat pro názory ostatních diskutujích. MŠMT bude diskuzi pečlivě sledovat a přímo komentovat prostřednictvím svého profilu na OurSpace. Příspěvky s nějvyšším počtem hlasů budou následně hodnoceny a prezentovány na živé panelové diskuzi 16. září od 16.00 v Národní technické knihovně v Praze.

Již nyní se tak veřejnost může začít vyjadřovat k těmto otázkám:

Oznámkovat učitele?
Žáci dostávají hodnocení každý den, ale co učitelé? Jak ukázat zpětnou vazbu těm slabším a jak ocenit snahu těch nejlepších? Nepotřebují i učitelé motivaci přímo od žáků? Mají být odborníkem ve své oblasti? Nebo stále stačí věta "mlč a opisuj z tabule"? A jak lze zhodnotit celou školu?

Škola pro všechny? 
Ve škole by se mělo dostávat kvalitního vzdělání všem, slabším i silnějším, nadaným i znevýhodněným. Jak ale takového přístupu dosáhnout? Co by se muselo změnit, aby všichni měli stejné možnosti?

Žák v centru pozornosti
Co kdyby všichni žáci začali vybočovat ze stáda? Bylo by lepší mít svůj vlastní rozvrh a individuální vzdělávací plán? Konzultovat svoje pokroky či nezdary a obavy se školním psychologem? Neměl by se z přísného kantora stát spíše průvodce vzděláním?

Má se změnit objem znalostí žáka?
Příčestí minulé je důležité, ale opravdu je stále třeba znát rozmístění nerostných surovin v republice? Nebylo by lepší místo memorování umět tyto údaje vyhledat - aktuální a ověřené? A naučit se nabyté znalosti co nejlépe využít? Co může a měla by škola nabídnout v dnešním rychlém světě, kde je vše na dosah a on-line? 

Cílem této aktivity je získat co nejkonkrétnější názory, které v praxi přinesou užitek jak školám, tak studentům samotným. Internetová diskuse je otevřena každému, kdo projeví zájem se k tématům vyjádřit.

Na následné živé panelové diskusi vystoupí hosté z řad expertů na vzdělávání, zástupců MŠMT a představitelů Národního parlamentu dětí a mládeže. Zájemci se mohou hlásit jednotlivě i jako školní třídy či zájmové skupiny přes email ourspace@duha.cz. Účast na akci je z kapacitních důvodů početně omezena na 60 míst.

Sít OurSpace funguje v České republice od roku 2012. Nabízí aktivním lidem možnost, jak vyvolat veřejnou debatu,a to na jakékoli téma, které je zajímá. Součást těchto debat tvoří i vyjádření tzv. decission makers a dalších zainteresovaných osob.

Další informace vám poskytnou koordinátorky projektu:

Dominika Pudilová, tel: 724 520 122, email: ourspace@duha.cz
Jana Votavová, tel: 721463078, email: votavova@participace.cz

www.ourspace.cz


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2013090020-je-ceske-skolstvi-zastarale-nevyhovujici-nyni-jej-muzete-zmenit.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku