Protipovodňová opatření na Oparenském mlýně

| Autor: - Kateřina Šejtková, Tomáš Hurt | Rubrika: sdružení | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 3. 6. 2013 |

Areál Oparenského mlýna byl již několikrát ohrožen bleskovou povodní po vzedmutí Milešovického potoka.
Práce na protipovodňových opatřeních u Oparenského mlýna (foto Asociace-TOM)
Jindy klidný potůček se při prudkých deštích zvedne během pár hodin v dravou říčku, která lehce může projít celým areálem. Z tohoto důvodu se Asociace TOM rozhodla mlýn ochránit protipovodňovými opatřeními – systémem dílčích kroků, které jsou společně schopny ubránit mlýn před dvacetiletou vodou.

Práce na protipovodňových opatřeních u Oparenského mlýna (foto Asociace-TOM) Finančně nákladný projekt byl podpořen z evropských fondů (Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 -2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, který je financován z ERDF).

Práce na protipovodňových opatřeních u Oparenského mlýna (foto Asociace-TOM) Obleva na Oparně (foto Asociace TOM) Práce na protipovodňových opatřeních u Oparenského mlýna (foto Asociace-TOM) Samotný projekt trvá již od ledna 2013, kvůli zdlouhavému výběrovému řízení se ale se samotnou stavbou započalo až v srpnu. A-TOMBěhem několika příštích měsíců by na mlýně měla být obnovena retenční nádrž i se systémem hrází a stavidel, dále dojde k restaurování podzemní části náhonu, dnes zpola zasypaného. Nedílnou součástí protipovodňové ochrany je i prodloužení zídek podél potoka a mírné nespádováni areálu.

Oparenský mlýn (foto Asociace TOM) Věřme, že stavba zdárně proběhne, celý systém náhonu mlýn zvelebí a tato technická památka splní i protipovodňovou službu, která snad nebude následující léta využita.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2013080046-protipovodnova-opatreni-na-oparenskem-mlyne.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku