Všeobecná zdravotní pojišťovna přispívá až 1000 Kč na letní tábory - AKTUALIZOVÁNO

| Autor: redakce | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 19. 6. 2013 |

Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí v rámci programu Zdravá rodina příspěvek ve výši až 1000 Kč

Tábor tomíků na Klučance 2012 (foto A-TOM)

na úhradu účasti dětí na letním táboře. Informujte o této možnosti rodiče dětí z vašeho oddílu.

Mimořádný příspěvek do výše 1 000 Kč (dle částky na platebních dokladech) může dítě získat např. na prázdninový letní tábor, tábor s cílenými pohybovými aktivitami nebo příměstský letní tábor (v počtu min. 4 dny, nemusí být po sobě jdoucí), jehož se dítě zúčastní do 31. 8. 2013.
Příspěvek je možno čerpat pro děti ve věku 6–15 let (14 let + 364 dní).
Uznávány budou platební doklady s datem vystavení již od 1. 1. 2013.

Základní podmínky pro vyplacení příspěvku

• Podmínkou pro získání příspěvku je pojištění dítěte u VZP (dítě je v den podání žádosti o příspěvek pojištěné u VZP ČR a nehlásí se k jiné zdravotní pojišťovně). Příspěvky nemohou čerpat osoby vyňaté ze systému veřejného zdravotního pojištění.
• Bonusový příspěvek může klient čerpat pouze 1x.
• Výše příspěvku závisí na součtu částek na platebních dokladech (do max. 1 000 Kč).
• Žádost o příspěvek je možné podat do 10. 9. 2013. Příspěvky lze vyplácet do 10. 9. 2013 nebo do vyčerpání finančního limitu pojišťovny.
• K žádosti o vybraný příspěvek je třeba předložit originál platebního dokladu v českých korunách, s datem zaplacení v příslušném časovém rozpětí (samotné aktivity nemusí v tomto období již proběhnout).
• Žádost o příspěvek lze podat osobně na pracovištích VZP ČR, zákonný zástupce dítěte se prokazuje na základě úřední listiny (např. rodný list, zápis v občanském průkazu, soudním rozhodnutím).
• Příspěvek se vyplácí v hotovosti nebo na bankovní účet žadatele (zákonného zástupce dítěte). V případě, že žadatel není pojištěncem VZP ČR, je možná výplata příspěvku pouze na bankovní účet nebo poštovní poukázkou.

Na telefonický dotaz jsme dostali ještě upřesňující informace o náležitostech dokladů a plateb za tábor:

• je třeba mít vystavený příjmový doklad od oddílu nebo organizace na uhrazenou částku za tábor s razítkem organizace. V případě bezhotovostní platby, je třeba předložit fakturu vystavenou oddílem s razítkem a potvrzením, že byla částka uhrazena (výpisem z účtu, ze kterého byla částka uhrazena, ústřižkem složenky apod.);
platba musí proběhnout do 31. 7. 2013.

Základní informace o příspěvku naleznete na odkaze:
http://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky/zdrava-rodina/zdrava-rodina-bonus-2013


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2013060074-vseobecna-zdravotni-pojistovna-prispiva-az-1000-kc-na-letni-tabory-aktualizovano.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku