Obrok 2013 byl zrušen - skauti se připravují na pomoc při povodních

| Autor: Junák - český skaut | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 3. 6. 2013 |

Celostátní roverské setkání Obrok 2013 bylo v neděli 2. června z důvodu povodně zrušeno a je čas se po celé zemi připravovat na pomoc lidem ohroženým a postiženým povodněmi.

ObRok 2013 - setkání skautů a skautek od 15 do 26 let se mělo konat začátkem června u Švihova (ilustrační foto web ObRoku)
V mnoha krajích České republiky ohrožují vytrvalé deště a zvedající se hladiny řek lidská obydlí i dopravní cesty. Jedním z postižených míst je i západočeský Švihov na toku řeky Úhlavy, kde již od soboty probíhá odčerpávání vody zabraňující zaplavení města. Na okraji Švihova měl v druhé polovině nadcházejícího týdne proběhnout Obrok 2013, celostátní roverské setkání, které připravovaly desítky skautských dobrovolníků po dobu uplynulých dvou let, a který měl přivítat stovky roverek a roverů.

V neděli 2. června, po zasedání řídícího štábu Obroku na místě jeho plánovaného konání, rozhodl vedoucí Obroku 2013, br. Jan Tobek – Kulda, o jeho zrušení. Vzhledem k probíhajícím povodním se jednalo o jediné možné rozhodnutí. Tomu byl přímo na tábořišti přítomen i starosta Junáka, br. Josef Výprachtický – José. Děkujeme týmu Obroku za včasné, jednoznačné a velmi nelehké rozhodnutí. Tým Obroku bude v následujících dnech informovat nejen přihlášené o dalším postupu.

Ve světle setrvalých dešťů a stoupající vody je na místě, aby se skauti a skautky po celé zemi připravili na pomoc při povodních i po nich. To se netýká jen těch roverek a roverů, kteří se těšili a dlouho připravovali právě na Obrok, ale všech skautek a skautů, především od náctiletých po dospělé dobrovolníky, přesně ve smyslu roverského „Sloužím“.

Vyzýváme skauty a skautky, především pak vedoucí organizačních jednotek Junáka, aby tam, kde je to na místě, aktivně vstoupili do spolupráce s vedeními měst a obcí či případně složkami Integrovaného záchranného systému a nabídli pomoc v takovém rozsahu, jakého jsme jako dobrovolníci schopni.

Buďme připraveni!

Jménem Výkonné rady Junáka
Petr Vaněk – Permoník, místostarosta Junáka

(převzato z webu Junáka)


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2013060006-obrok-2013-byl-zrusen-skauti-se-pripravuji-na-pomoc-pri-povodnich.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku