GeoKačer 2013 Lite ‒ moderní geografická soutěž pro mládež

| Autor: | Rubrika: soutěže | Vydáno dne: 14. 3. 2013 |

Občanské sdružení Buď Geo… zahajuje šestý ročník soutěže GeoKačer, která je určena pro studenty a pedagogy středních a vysokých škol olomouckého okresu a blízkého okolí.

Geohry využívají možností mobilních (geo)technologií, například GPS navigace či map na webu

Během čtyř měsíců budou účastníci soutěžit v tzv. geohrách, které využívají možností mobilních (geo)technologií.

Moderní geografická soutěž GeoKačer pro studenty a učitele Mezi tyto geohry se řadí zábavné aktivity za použití GPS navigace či map na webu. Konkrétně se jedná o geocaching (hledání ukrytých pokladů pomocí GPS navigace) a shutterspot (hledání místa pořízení fotografie). Mimo to budou účastníci plnit doplňkové soutěže zaměřené na geografii, historii, ochranu životního prostředí, pohyb, ale i tvůrčí činnost. Dále proběhne setkání účastníků a další aktivity, za které soutěžící postupně získávají body. V červnu bude slavnostní vyhlášení vítězů s předáním hodnotných cen. Šestý ročník je výjimečný tím, že je uskutečňován ve volnějším režimu než předchozí, proto dostal přízvisko Lite a soutěž je tedy pro tento rok nazvaná GeoKačer 2013 Lite.

Zájemci se mohou přihlašovat v týmech o počtu 1-4 osoby na stránkách www.budgeo.cz/geokacer/ již nyní. Soutěž začíná v první polovině března. Vítězný tým získá hodnotné ceny, např. velkoformátové mapy, atlasy, drobnou elektroniku, dárkové balíčky a poukázky aj.

Buď Geo... o.s.Mezi geohry se řadí také geocaching - hledání ukrytých pokladů pomocí GPS navigace
je nezisková organizace sdružující zájemce o geografii, geoinformatiku, kartografii a další geovědy již od roku 2007. Cílem je podporovat rozvoj geoinformačních technologií a jejich následného využití během výuky na základních, středních a vysokých školách. Buď Geo... o.s. si klade za cíl zvyšovat geoinformatickou gramotnost na všech úrovních. V minulých letech sdružení uspořádalo soutěž GeoKačer 2008, 2009, 2010 a 2011, 2012, několik geografických seminářů pro středoškolské pedagogy a ve spolupráci s Katedrou geoinformatiky UP Olomouc uspořádalo projekt Buď Geo...Vysočina. Pravidelně se podílí na osvětových akcích GIS Day, Přírodovědný jarmark, Majáles UP, Akademických dnech UP, aj. Více informací na www.budgeo.cz

Geocaching Mezi geohry se řadí také geocaching - hledání ukrytých pokladů pomocí GPS navigace
je turistická, navigační a trochu i internetová hra, která spočívá v hledání neznámých míst s ukrytou schránkou, které se v angličtině říká cache. Na internetu jsou zveřejněny její souřadnice a různé doplňující informace. Soutěžící potom tuto schránku pomocí navigačních přístrojů hledají. Při nalezení se zapíšou do sešitku ve schránce, případně si vyberou něco z obsahu a výměnou do ní vloží něco svého. Po návratu svůj nález či neúspěch zapíší na speciální internetové schránce. Více informaci na http://geowiki.hidden.cz/wiki/Hlavní_strana.

Shutterspot
je hra, kdy jednotliví účastníci fotografují různá místa či objekty pro ostatní hráče, kteří pak mají za úkol najít a zaměřit místo, odkud fotograf snímek pořídil (tzv. shutterspot). Záleží tedy na nápaditosti fotografa a důvtipu ostatních hráčů, kteří se snaží dostat na to samé místo jako autor fotografie. Více na http://www.gpsgames.org/.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2013030025-geokacer-2013-lite-moderni-geograficka-soutez-pro-mladez.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku