Cesta ke kvalitě v neformálním vzdělávání

| Autor: NIDM - Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu K2 | Rubrika: AKCE | Vydáno dne: 3. 3. 2013 |

V současné době stále více nabývá na významu oblast uznávání výsledků neformálního vzdělávání a celoživotního učení. Tento trend je patrný nejen u nás, ale i v okolních státech Evropské unie.

Projekt Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání (foto archiv NIDM)

Na tuto problematiku se zaměřil také Národní institut dětí a mládeže (NIDM), když v říjnu 2012 začal realizovat ve spolupráci s ministerstvem školství dvouletý národní projekt K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání.

K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Jednou z klíčových aktivit tohoto projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, je Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání. A právě na toto téma pořádá Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve středu 27. března 2013 od 10.00 hod. Konferenci k uznávání neformálního vzdělávání 2013. Akce se uskuteční v sále EMPIRIA Konferenčního centra City v Praze.

Projekt Klíče pro život - Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání (foto archiv NIDM) Hlavním cílem úvodní konference projektu K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (www.ka2.cz) je navázat na koncept celoživotního učení, podpořit rozšiřování možností dosažitelného vzdělání uznáváním výsledků neformálního vzdělávání, tedy programů a aktivit mimo školu nebo aktivit přímo v oborech praxe, a podpořit propojování jednotlivých druhů vzdělávání.

Investice do rozvoje vzdělávání Program konference bude zaměřen na následující témata: Vzdělávací politika Evropské unie a hlavní směry Strategie vzdělávací politiky České republiky, kampaň „Česko mluví o vzdělávání“, zvyšování kvality v neformálním vzdělávání (včetně zájmového) prostřednictvím projektu K2 a využití výstupů končícího projektu Klíče pro život, téma uznávání výsledků neformálního vzdělávání z pohledu zaměstnavatelů i vzdělavatelů, současný stav uznávání neformálního vzdělávání v ČR a na Slovensku. V průběhu konference se bude také diskutovat o spolupráci mezi sférou vzdělávání a sociálními partnery, která je nezbytná z hlediska slaďování konceptu vzdělávání a potřeb trhu práce, a o osobnosti zájemců o neformální vzdělávání z pohledu aktuálních poznatků vývojové psychologie a psychodidaktiky.

Podrobné informace o konání Konference k uznávání neformálního vzdělávání 2013, o jejím programu a možnosti registrace jsou dostupné na  http://konference.ka2.cz

Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu K2


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2013030004-cesta-ke-kvalite-v-neformalnim-vzdelavani.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku