Citát – 16. února 2013 – Jan Šimáně-Galén o přátelství rozrůzněných

| Autor: | Rubrika: CITÁTY | Vydáno dne: 16. 2. 2013 |

„…v lásce k jaru, životu, v radosti z miliónů lístků nové zeleně a v možnosti sejít se u vody a u táborového ohně nás nic nerozdělí. Ani různé barvy šátků, ani rozlišující znaky, ani různící se učení všech, kteří se ucházejí o to, abychom se jimi nechali řídit ku šťastné budoucnosti. Uznáváme především vládu přírody, vládu ušlechtilých lidských srdcí, věříme svému vlastnímu přátelství mezi rozrůzněnými. Podáváme si ruce přes hranice organizací a vítáme v kruhu bezelstných skauty i pionýry, trampy i táborníky, děvčata i chlapce, čtenáře toho i onoho časopisu, moudré děti i mladé kmety, dychtivce po vědě i po umění, právě tak jako vyznavače života nejprostšího. Víme, že příroda nezklame nikdy – pokud si ji sami nezničíme. Víme, že k přátelství nikoho na světě nedonutí tanky. Víme, že opravdové přátelství je vždy možné jen mezi několika lidmi. Věříme, že spojenectvím takových přátelských kolektivů je uskutečnitelný i mír a soulad celé společnosti. I ten nejmenší paprsek čistého srdce je součástí velkého uzdravujícího záření. Nikdo z nás není marný…“

Jan Šimáně – Galén, v časopise ABC, 1969

in: http://www.crdm.cz/download/archa/1999/archa1-1999.pdf


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2013020046-citat-16-unora-2013-jan-simane-galen-o-pratelstvi-rozruznenych.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku