Kreativitou k rozvoji a integraci – s akademickou malířkou Laďou Gažiovou

| Autor: - Iva Hlaváčková, Romea, o.s. | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 6. 2. 2013 |

V rámci projektu Romský mentor, jehož hlavním cílem je přispět k integraci znevýhodněných dětí, již druhým rokem působí akademická malířka Ladislava Gažiová. Realizace umělecky laděných volnočasových aktivit probíhá s dětmi na ZŠ Letohradské na Praze 7.

K integraci znevýhodněných dětí přispívají volnočasové aktivity v rámci projektu Romský mentor

Stejně jako v loňském roce se děti na této malé ZŠ s individuálním přístupem seznamují s různými možnostmi výtvarného umění a způsoby kreativního vyjádření. Skupina více jak dvaceti školáků se na podzim věnovala nejprve tématice prázdninových zážitků, které byly inspirací jejich výtvarných děl. Poté děti společně navrhly a vytvořily stan, jehož celý povrch vymalovaly krásnými obrázky. Své dílo mají nyní v družině a mohou si s ním nejen hrát, ale pochlubit se i rodičům či spolužákům. Před Vánoci se děti věnovaly výrobě vánočních ozdob pomocí balonků a nití.

K integraci znevýhodněných dětí přispívají volnočasové aktivity v rámci projektu Romský mentor Na návštěvu ke skupině jsem zavítala při jejich lednovém setkání a jako vždy zde panovala živá, ale velmi příjmená atmosféra. Setkání bylo ve znamení masopustu. Děti převážně z prvního stupně si vyráběly pestrobarevné masky, které užijí na dalším setkání, kdy je čeká karneval. Pochválit děti při jejich činnosti přišla i paní zástupkyně a pomáhal i druhý asistent Michal.

K integraci znevýhodněných dětí přispívají volnočasové aktivity v rámci projektu Romský mentor Lákadlem pro skupinu více jak dvaceti školáků jsou nejen pestré výtvarné aktivity a hry, ale také velmi milá dvojce malířky Ladi a paní asistentky Evy. Cílem setkání je nejen rozvíjet umělecké dovednosti, ale také celkově dětem rozšířit obzory v oblasti kultury, umění a multikulturních témat. Důležitá je také podpora rozvoje skupiny jako celku, aby děti uměly pracovat jak individuálně, tak i jako tým. V průběhu školního roku si mentorka pro děti připravila celou řadu výtvarných aktivit a na závěr školního roku si děti připraví výstavu svých výtvarných prací.

Projekt do České republiky přinesla Open Society Foundations v rámci Programu umění a kultura Budapešť, která jej plně financuje. Projekt probíhá v rámci Dekády romské inkluze. V Česku je projekt od roku 2011 a je realizován občanským sdružením ROMEA.

Více informací naleznete na stránkách sdružení Romea či na facebooku.
http://www.romea.cz

#inkluze #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2013020015-kreativitou-k-rozvoji-a-integraci-s-akademickou-malirkou-ladou-gaziovou.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku