Podporu zastupitelstva v obci získáte aktivní činností

| Autor: Michala K. Rocmanová | Rubrika: rozhovory | Vydáno dne: 3. 2. 2013 |

To by poradil neziskovkám Petr Červený, starosta Hajnice a laureát Ceny Přístav 2012. Toto ocenění udílí Česká rada dětí a mládeže zástupcům veřejné správy a samosprávy za podporu mimoškolní práce s dětmi a mládeží.

Petr Červený, starosta Hajnice, při udělení Ceny Přístav 2012 (foto Jiří Majer)

Petr Červený, starosta Hajnice, při udělení Ceny Přístav 2012 (foto Jiří Majer) Obec Hajnice s přibližně devíti stovkami obyvatel leží v Podkrkonoší mezi Dvorem Králové nad Labem a Trutnovem. Nejstarším místním spolkem je Sbor dobrovolných hasičů, jeden z navrhovatelů Ceny Přístav. Dalšími jsou Barevné domky Hajnice a ZŠ a MŠ Hajnice. Laureát Ceny Přístav 2012 Petr Červený podporuje místní spolky už řadu let, sám je aktivním členem fotbalového klubu SK Spartak Hajnice. Podporuje činnost sdružení maminek, které pořádají akce pro děti. Snaží se pravidelně akcí osobně účastnit a informace o akcích dává do místních novin. Díky němu i samotná obec spoluorganizuje několik akcí pro děti ročně - Den dětí, Procházku pohádkovým lesem a další.

Procházka pohádkovým lesem v Hajnici Jaký jste měl pocit, když jste se o nominaci dozvěděl?
Nejdřív jsem byl překvapen a napadlo mě, zda si tuto cenu zasloužím.

V obci působíte na čelných místech již víc než 10 let. Jak dlouho podporujete školní zařízení a neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží?
V podstatě od začátku (od roku 1998 jako místostarosta a od roku 2003 jako starosta obce, pozn.red.)

Dětský den v Hajnici Měl jste pocit, že sdružení pracující s dětmi a mládeží potřebují pomoc v nějaké konkrétní oblasti?
Pomoc byla poskytnuta především základní a mateřské škole, a to především finanční. Co se týče jiných organizací, jako jsou hasiči nebo Barevné domky, tam je to pomoc nejen finanční, ale i organizační – jde hlavně o poskytnutí zázemí a celkovou podporu. Například od roku 2010 mají všichni k dispozici společenskou místnost v nové hasičárně.

Jaký obor z práce s dětmi ve volném čase je vám nejbližší?
Sport – zajímám se především o fotbal, pomáhám nejen dospělým fotbalistům, ale snažíme se získat do našeho oddílu i mládež. Příroda – pomáhám hledat pro děti ze zákládní školy různé projekty, například 72 hodin apod., zajišťuji pro ně propagační materiály o přírodě (fauna, flora).

Dětský den v Hajnici Podpořil jste některý z větších projektů v poslední době? Který z nich považujete za zvlášť zdařilý – a proč?
Podařilo se zajistit dotaci a následně vybudovat dětské hřiště, v současné době je zažádáno o dotaci na sportoviště s umělým povrchem včerně tartanové dráhy , která bude sloužit nejen pro mladé hasiče, ale i pro širokou veřejnost. Také připravujeme program Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta – v rámci něj bude realizována naučná stezka nebo úprava zahrady v mateřské a základní škole.

Petr Červený, starosta Hajnice, při udělení Ceny Přístav 2012 (foto Jiří Majer) Existuje něco, co se nepovedlo?
Jistě, že se vše nepodařilo. Ve vztahu k mládeži mne nejvíc mrzí, že se mi nepodařilo založit oddíl junáků. Obec v současnosti nemá prostory pro tyto účely.

Poradil byste neziskovkám, čím si získat podporu zastupitelstva?
Nejlépe svojí aktivní činností – sport, příroda, úklid obci atd.

Co se Vám v oblasti podpory neziskovek pracujících s dětmi a mládeží osvědčilo?
Hlavně komunikace, osobní kontakt a vstřícnost.

Díky za rozhovor.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2013020005-podporu-zastupitelstva-v-obci-ziskate-aktivni-cinnosti.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku