Úprava Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání bude platit od září 2013

| Autor: redakce | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 25. 1. 2013 |

Od školního roku 2013/2014 nabude účinnosti upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - úprava se týká například posílení výuky cizích jazyků či začlenění výuky finanční gramotnosti.
Přesnější informace najdete na:
http://www.msmt.cz/pro-novinare/uprava-ramcoveho-vzdelavaciho-programu-pro-zakladni

ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2013010037-uprava-ramcoveho-vzdelavaciho-programu-pro-zakladni-vzdelavani-bude-platit-od-zari-2013.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku