Národní workshop projektu iYouth 23. 11. 2012

| Autor: redakce | Rubrika: AKCE | Vydáno dne: 1. 11. 2012 |

IOM Mezinárodní organizace pro migraci Česká republika
a META o. s. – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů

Vás zvou na

Národní workshop projektu iYouth,
který se uskuteční 23. 11. 2012 od 9:30 - 16:00
v Integračním centru Praha, Žitná 51, Praha 1.


Projekt iYouth se zaměřuje na integraci mládeže z řad migrantů. S nárůstem počtu
mladých migrantů cítíme potřebu propojení různých aktérů a organizací a zároveň
i témat, které se k daným oblastem vážou s cílem nastavení optimální formy
spolupráce.

Rádi bychom Vám proto předali české i zahraniční zkušenostií od institucí a neziskových
a migrantských organizací z Francie, Rakouska, Finska, Polska a České republiky
pracujících jak s mládeží, tak v oblasti migrace.

V první části workshopu bychom vás rádi seznámili s výstupy projektu, kterými jsou
především:

Evropský webový portál obsahující materiály a užitečné nástroje pro organizace
pracující s cizinci, nově vznikající migrantská sdružení, ale i pro organizace, které
se chystají nabídnout své služby mládeži z řad migrantů.

Metoda Peer review jako proces evaluace a sdílení zkušeností mezi odborníky
z partnerských zemí a proces nastavování standardního modelu.

Ve druhé části workshopu si můžete vybrat z následujících dobrých praxí:

1. Dobrá praxe: Kanava (Finsko), Arménská kulturní asociace (Polsko). Témata:
komunitní práce, street work, nízkoprahové kluby, dobrovolnictví.

2. Dobrá praxe: Nash Vybir (Polsko), Ethical Partnership (Velká Británie). Témata:
lobbying, vedení kampaní, vedení NNO.

3. Dobrá praxe: Interface (Rakousko), META (Česká republika). Témata: potřeby
cílové skupiny a realizace služeb na základě potřeb, poradenství, neformální
a jazykové vzdělávání.

Výstupy z workshopů, identifikované potřeby a návrhy pro zlepšení budou předneseny
na konferenci 4. 12. 2012 na Ministerstvu vnitra ČR (institucionální partner projektu).

Vzhledem k omezené kapacitě prosíme zájemce o vyplnění registračního formuláře
nejpozději do 9. 11. 2012.

Přihlašovací formulář:
https://docs.google.com/a/crdm.cz/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dG8xNmlOeFktZkFzdEQ1Nk85OWlLcUE6MQ

Kontakt IOM: Marie Říhová, mrihova@ion.int, tel: 233 37 0160
Kontakt META: Petra Kozílková, kozilkova@meta-os.cz, tel: 222 521 446


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2012110003-narodni-workshop-projektu-iyouth-23-11-2012.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku