MŠMT zveřejnilo novou dotační metodiku

| Autor: Aleš Sedláček - předseda ČRDM | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 23. 8. 2012 |

Ministerstvo školství představilo upravené znění „Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace“ a zároveň k nim vyhlásilo priority pro rok 2013.
Dovolte rekapitulaci a pohled za ČRDM:

Mgr. Michal Urban, ředitel Odboru pro mládež MŠMT (foto Jiří Majer)

Ředitel odboru Michal Urban ohlásil plánované drobné kosmetické změny v metodice. V  květnu 2012 nás požádal o  připomínky ke stávajícímu stavu. Možná si pamatujete na výzvu, na základě které jste nám zasílali podklady. Zapracování připomínek nějaký čas trvalo. Pak se objevily i nové ministerské požadavky směrem ke sdružením. Jednání nad finální podobou jsme s ministerstvem vedli déle než měsíc.

Domnívám se – a dá se to vyčíst i v dokumentu v režimu oprav, který MŠMT zveřejnilo na stránkách a který umožní přehledné srovnání mezi minulým a stávajícím stavem – že materiál je lepší než byl. Ruší se některé neopodstatněné povinnosti a zavádí méně povinností nových. Zvyšují se limity, které komplikovaly v některých případech vyúčtování akcí. Metodika je nyní liberálnější v použití prostředků na zahraniční akce. Zveřejněné priority jsou taktéž rozumným kompromisem mezi požadavky sdružení a vizemi odboru pro mládež.

Spornou povinností, která zatím v metodice není, ale odbor o ní do budoucna uvažuje, je zavedení byť jen zjednodušeného doškolování absolventů kurzů Hlavních vedoucí zotavovací akcí, a to po uplynutí pěti let od vystavení oprávnění příslušnému vedoucímu. Na tomto jsme se s odborem neshodli. Administrativní zátěž na straně sdružení by se tím zvýšila, stejně tak jako náklady na školení. Pan ředitel Urban nakonec přijal nabídku ke společné otevřené diskusi se sdruženími, abychom si vzájemně vysvětlili, jak naše informační a vzdělávací systémy pracují. Tok aktuálních informací, včetně změn v pořádání zotavovacích akcí, je v zájmu každé organizace, která tábory pořádá. Zavedení povinnosti však může přinést celou řadu problémů.

Jako výraznou změnu lze jistě vnímat i to, že MŠMT přichází s revoluční nabídkou závazné formální kontroly v čase před termínem odevzdání! Od tohoto opatření si MŠMT slibuje snížení případů, kdy je dobrý projekt vyřazený z formálních důvodů bez možnosti opravy.

Na závěr bych chtěl poděkovat zástupcům sdružení, kteří se zapojili do formulací připomínek i samotných jednání, panu řediteli Urbanovi i paní Hampejsové, která je za příslušnou agendu zodpovědná. I přesto, že se připomínkové řízení odehrávalo chvílemi v časové tísni, jsme dosáhli, dle mého, solidního výsledku. MŠMT tímto dokázalo, že je ochotné akceptovat připomínky z praxe a o případných sporech vést další diskusi. To je podle mého soudu solidní partnerský přístup.

Související:
http://www.msmt.cz/mladez/upozorneni-na-upravene-programy-statni-podpory-prace-s-detmi-1

http://www.msmt.cz/mladez/priority-programu-pro-rok-2013-1


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2012080037-msmt-zverejnilo-novou-dotacni-metodiku.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku