Valná hromada světové organizace IOV bude v ČR

| Autor: FoS ČR | Rubrika: mezinárodní | Vydáno dne: 15. 4. 2012 |

Vedení celosvětové organizace pro lidovou kulturu IOV požádalo Folklorní sdružení České republiky, aby bylo v letošním roce hostitelem valné hromady. Jednání 150 delegátů ze 40 zemí světa budou probíhat 27.-29. dubna v Praze v Martinickém paláci.

IOV - International Organization of Folk Art – Mezinárodní organizace pro lidovou kulturu

IOV - International Organization of Folk Art – Mezinárodní organizace pro lidovou kulturu, jejímž hlavním cílem je popisovat, ochraňovat a propagovat všechny formy folklorního umění hmotného i nehmotného. Organizace byla založena v roce 1979 v  Belgii.

IOV, sdružuje jednotlivce a instituce působící v oblasti lidové kultury z pěti kontinentů světa. V současné době uvádí IOV na 3000 členů ( soubory, instituce , individuální umělci ) ze 150 zemí.Jejím hlavním cílem je ochraňovat a propagovat všechny formy lidového umění, hmotného i nehmotného. IOV podporuje národní a mezinárodní folklorní festivaly stejně jako kulturní výměny vystupujících umělců a vizuálního umění. Prostřednictvím vědeckých a pedagogických sympozií a workshopů vybízí k vědeckému výzkumu, dokumentaci a publikaci témat vztahujících se k folkloru.

Strakonický dudácký festival - dudáci a dudačky z Blatné (foto Jiří Janda, 2008) Z České republiky jsou členy této organizace Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, Folklorní sdružení ČR a několik mezinárodních festivalů: MFF Rožnovské slavnosti, MFF Šumperk, MFF Liptálské slavnosti, MFF Červený Kostelec, Mezinárodní dudác­ký festival Strakonice a v roce 2011 byly nově přijaty i MFF Karlovy Vary a MFF Frý­dek-Místek.

Sídlo české sekce IOV je v Rožnově pod Radhoštěm, prezidentem je Vítězslav Koukal.

Valná hromada IOV se koná jednou za čtyři roky, pokaždé v jiné zemi. K pořádání letošní valné hromady volila IOV Českou republiku po dobré zkušenosti jejího prezidia, které si v květnu loňského roku na návrh Folklorního sdružení ČR vybralo ke svému jednání Velké Losiny v podhůří Jeseníků v době konání finálové přehlídky dětské soutěže ve zpěvu lidových písní Zpěváček.

Prezidentka IOV Carmen D. Padilla z Filipín při této příležitosti řekla: „IOV v posledních letech klade obrovský důraz na zapojení mladých lidí do aktivit lidové kultury. Proto si nesmírně cením toho, co dělá pro výchovu dětí a mladých lidí k úctě k tradicím své země Folklorní sdružení ČR. Jsem nesmírně ráda, že jsme měli příležitost setkat se s dětmi z Čech, Moravy a Slezska, které ctí kulturní odkaz předchozích generací a pomáhají ho dál rozvíjet.“

IOV byla v roce 2010 akreditována poskytovat poradenské služby Mezivládní komisi pro ochranu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Před dvěma týdny byla přijata do konzultativního vztahu s Ekonomickou a sociální radou UNESCO (ECOSOC). Tato skutečnost bude také jedním z bodů jednání při setkání v Praze.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2012040034-valna-hromada-svetove-organizace-iov-bude-v-cr.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku