Iniciativa ASORKD se snaží zachránit rozpadající se lázně Kyselka

| Autor: redakce | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 12. 4. 2012 |

V minulých dnech zástupci ASORKD v petičním výboru Senátu bojovali o výsledné znění usnesení ze Slyšení, které bylo pořádáno k  petici za záchranu Kyselky v prosinci loňského roku. Výbor z připomínek ASORKD a připomínek vlastníků památek v Kyselce sestavil konečný tvar usnesení, které bylo předloženo ke schválení schůzi Senátu dne 11. 4. 2012.

Více:
http://www.zachrante-lazne-kyselka.cz/

Kyselka
O léčivosti pramenů v pozdějších lázních Kyselka u Karlových Varů se vědělo již v 18. století. Ve 2. polovině 19. století koupil místo Heinrich Mattoni a vybudoval lázeňský komplex a stáčírnu vody do skleněných lahví. Po r. 1989 však lázně přestaly sloužit svému účelu, byly několikrát neúspěšně privatizovány a budovy již přes 20 let chátrají. Současní majitelé pro záchranu historických budov stále nic nedělají.

ASORKD
Protože hlas jedince nemá žádnou sílu a váhu, snaží se v poslední době o záchranu Kyselky ASORKD neboli Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR. Mezi kauzy Asociace patří např. snaha o nápravu zfušované opravy Karlova mostu v Praze.
V čele ASORKD stojí pan Pavel P. Ries, oceněný za dokumentaci a snahu o záchranu lázní Kyselka ve 3. ročníku soutěže "Má vlast v srdci Evropy - poznej ji a chraň" a Ing. Martin J. Kadrman, oceněný ve stejné soutěži za záchranu historické budovy nádraží v Ústí nad Orlicí před demolicí.

Aktuality z  Kyselky najdete na:
http://www.zachrante-lazne-kyselka.cz/cz/aktuality/

O soutěži Má vlast v srdci Evropy - poznej ji a chraň, kterou pořádá Památková komora ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže:
http://www.adam.cz/mavlast/dokumenty/vysledky_IIIr_2009.html

#mavlast

Soutěž „Má vlast v srdci Evropy – Poznej ji a chraň“ je určena pro všechny, kdo se snaží dobrovolnicky: Má vlast
  • pečovat o nějakou památku, případně ji propagovat,
  • zachovávat kulturní dědictví a podporovat tradice,
  • při péči o výše zmíněné navazují zahraniční partnerství.
Soutěž je ušitá přímo na tělo organizacím dětí a mládeže. Už nejmladší členové se mohou zúčastnit některých soutěžních kategorií, pro kolektivy to mohou být zajímavé možnosti k obohacení programu celého oddílového roku nebo tábora.

Soutěž vyhlašuje již tradičně Památková komora ČR spolu s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) a dalšími subjekty.

Bližší podrobnosti o aktuálním ročníku soutěže a jednotlivých kategoriích najdete na stránce www.adam.cz/mavlast, kde je také možno stáhnout si přihlášku.


#mavlast

ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2012040020-iniciativa-asorkd-se-snazi-zachranit-rozpadajici-se-lazne-kyselka.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku