14. Národní krojový ples Folklorního sdružení ČR

| Autor: FoS ČR | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 22. 2. 2012 |

V sobotu 4. února 2012 večer se v TOP HOTEL Praha na Chodově mísily kroje s večerními toaletami, české písničky s moravskými, lidové melodie s valčíky a swingovými rytmy.

14. Národní krojový ples FoS ČR (foto František Synek)

Před hlavním vstupem vítala už před 18. hodinou křišťálovými dětskými hlasy, muzikou i tancem Dětská lidová muzika Notičky z Řevnic první návštěvníky již tradičního XIV. Národního krojového plesu Folklorního sdružení ČR. Hosty směřovali na místa pánové v historických hasičských uniformách, na chodbách předváděli tradiční umění lidoví řemeslníci a rozdával skvělou náladu Krušpánek se Slováckým krúžkem v Praze. Management mezinárodního hotelu „dává v plen“ jednou do roka všechny sály a prostory největšímu folklornímu plesu v České republice.

14. Národní krojový ples FoS ČR (foto František Synek) Na slavnostním zahájení předal hejtman Olomouckého kraje Martin Tesařík, v kroji rodné Hané, symbolickou „štafetu“ náměstkovi hejtmana Středočeského kraje Marcelu Chládkovi a radnímu pro kulturu a cestovní ruch Hl. města Prahy Václavu Novotnému. Kytice byla „uvita“ z klobásek, koláčů a dalších darů typických pro hanácký region, jehož lidové kultuře byl věnován Národní krojový ples v loňském roce. Těžké břímě nejen v podobě této kytice, ale i zodpovědnosti za zdar letošního ročníku, přebíraly střední Čechy a Praha.

14. Národní krojový ples FoS ČR (foto Jiří Janda) Členové pražských souborů Gaudeamus VŠE Praha, Moták, Mateník, Rosénka a středočeských souborů Čtyřlístek z Nového Strašecí, Furiant z Malé Bělé a Jarošovci z Mělníka v počtu 38 tanečních párů za doprovodu sloučených muzik souborů Gaudeamus, Čtyřlístek a Jarošovi připravily společné vystoupení, které bylo velkolepým vstupem do plesového večera. Autoři scénáře choreografka Věra Fenclová a režisér Miroslav Ekart vytvořili pořad ze zvyků a tematických prvků, charakteristických pro jednotlivé oblasti středočeského a pražského regionu. Půlhodinovou tanečně-pěvecko-hudební mozaiku na parketu doprovázely videoukázky z folklorního života měst a obcí ve Středočeském kraji.

14. Národní krojový ples FoS ČR (foto František Synek) V rámci celého plesu pak soubory včetně Malé české muziky Jiřího Pospíšila vystupovaly ve všech reprezentačních sálech TOP HOTEL Praha, kde se střídaly s produkcí Vojenského uměleckého souboru Ondráš, Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů s jejich sólisty Klárou Blažkovou, Ludmilou Malhockou, Pavlem Ptáčkem a vítězi celostátní dětské pěvecké soutěže Zpěváček, souborem Haná Velká Bystřice, dechovou hudbou Žižkovanka, Bandem Felixe Slováčka a řadou dalších umělců.

14. Národní krojový ples FoS ČR (foto František Synek) Oslnila houslistka Markéta Janoušková, saxofonové sóĺo Felixe Slováčka s VUS Ondráš a brněnský soubor PULS CHLASTÁŠ nesmírně pobavil novým číslem, kde se spojoval obrovský smysl pro humor s dokonalým provedením vynikajících tanečníků. Strážnické soubory SLPT Danaj a CM Krepina pozvali návštěvníky na příští Národní krojový ples, který se bude v roce 2013 konat ve znamení lidové kultury národopisných oblastí Jihomoravského kraje.

14. Národní krojový ples FoS ČR (foto Marie Brunerová) Nutno dodat, že k mnohovrstevnaté atmosféře večera přispěly i prezentace a výstavy v předsálích - středem pozornosti byla výstava sběratele pana Vladimíra Kováříka „Dudy v proměnách místa a času“ a výstava „ Putování po historických sídlech Čech, Moravy a Slezska“ Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. K doprovodným programům se řadí také průběžné výstavy v Národopisném muzeu, Národním zemědělském muzeu, Českém centru Praha a Slovenském institutu.

14. Národní krojový ples FoS ČR (foto Marie Brunerová) Nápaditě koncipovaný program, organizační a společenský průběh večera a zejména pak vysoká umělecká úroveň našich folklorních souborů nadchly všechny účastníky plesu, tj. téměř dva tisíce návštěvníků z celé republiky včetně mladých lidí, kterých byla nejméně polovina. Pozvání na tuto vrcholnou akci Folklorního sdružení ČR přijali rovněž velvyslanci, zástupci ambasád, přední osobnosti našeho kulturního a politického života a 32 zahraničních delegací kulturních a folklorních organizací z 22 zemí. Představitele zahraničních delegací spolu s vedoucími zahraničních souborů, které účinkovaly v plesovém programu, přijal v odpoledních hodinách ve Valdštejnském paláci místopředseda Výboru pro vzdělání, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR senátor Marcel Chládek.

14. Národní krojový ples FoS ČR (foto Marie Brunerová) Národní krojový ples vnímají zahraniční hosté jako výjimečnou prezentaci lidové kultury nejen v intencích České republiky, ale i celé Evropy. „Pro mě je to krásný okamžik, že tady mohu být, vidět, kolik lidí u vás se zajímá o lidovou kulturu, jak vynikající jsou vaše soubory,“ řekl nynější čestný prezident a po pět předchozích volebních období výkonný prezident Mezinárodní unie folklorních asociací IGF Lillo Alessandro z Itálie, který nechyběl ani na jednom ze čtrnácti Národních krojových plesů.

14. Národní krojový ples FoS ČR (foto František Synek)„Návštěvnost letošního plesu mě znovu ujišťuje o tom, že Folklorní sdružení ČR dokáže zorganizovat největší akci, která vůbec lze uskutečnit. Jste jediný národ, který organizuje něco tak velkolepého. Z České republiky také vychází pozvání jiným zemím a tím pádem se tu setkávají společně různé národy. A to je obohacení pro nás pro všechny, co se týká přátelství. Je to opravdu velice elegantní, nádherný ples.“

14. Národní krojový ples FoS ČR (foto Marie Brunerová) Folklorní sdružení ČR děkuje srdečně všem účinkujícím, členům přípravnému výboru, organizačnímu štábu, spolupořadatelům a partnerům, kteří pomohli uskutečnit tuto reprezentační celonárodní akci. Paní předsedkyni PS Parlamentu ČR Miroslavě Němcové, předsedovi vlády ČR panu Petru Nečasovi a předsedovi Asociace krajů ČR panu Michalu Haškovi srdečně děkuje za převzetí záštity.

14. Národní krojový ples FoS ČR (foto František Synek) Na pořádání XIV. Národního krojového plesu se podíleli:
Hlavní pořadatelé: Folklorní sdružení ČR, Asociace krajů ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Středočeský kraj a Hlavní město Praha
Hlavní partner Skupina ČEZ
Spolupořadatelé: Český rozhlas, Městská část Praha 11, Městská část Praha 9, TOP Hotel Praha, Město Nymburk, Město Kladno, Město Říčany, Město Bakov nad Jizerou, Olomoucký kraj, Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ Ministerstva obrany ČR, Folklorní unie Prahy a Středočeského kraje, Hanácké folklorní sdružení, CzechTourism, HZS hl. m. Prahy a HZS Středočeského kraje, Klub českých turistů, Česká asociace Sport pro všechny, Česká centra, Slovenský institut v Praze, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Jihočeské folklorní sdružení, Kartografie Praha, Česká obec sokolská, NKP Vyšehrad, Veleobec sdružených Obcí baráčníků, Svaz měst a obcí ČR, Městská knihovna v Praze, Národní muzeum, Slovácký krúžek v Praze

Další partneři: Hydropojekt a.s., Ochranný svaz autorský, TG Tisk Lanškroun s.r.o., Svaz českomoravských výrobních družstev, ZOO Praha, PART agency a.s.
Mediální partneři:Český rozhlas, Český rozhlas Praha 2, Český rozhlas Regina, Český rozhlas Region, Týdeník Rozhlas, Mediatel Zlaté stránky, Rádio Proglas, Televize Noe, Dětská tisková agentura, Česká televize Ostrava, Časopis FOLKLOR, www.borovice.cz, Časopis Všudybyl, Literární noviny, Haló noviny, Česká televize.


FoS Kontakt:

Folklorní sdružení ČR
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
Tel.: 234 621 218, fax: 224214647
Email: foscr@foscr.cz
www.folklornisdruzeni.cz
www.krojovyples.cz


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2012020036-14-narodni-krojovy-ples-folklorniho-sdruzeni-cr.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku