Bilancování Evropského roku dobrovolnictví

| Autor: Michala K. Rocmanová | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 23. 1. 2012 |

Na Závěrečné setkání pracovních skupin v rámci Evropského roku dobrovolnictví se sjely do Prahy desítky dobrovolníků, kteří v průběhu minulého roku pracovali v některé z tematických skupin. Setkání se konalo ve středu 11. ledna.

Hodnocení Evropského roku dobrovolnictví 11. ledna 2012 - jedna z pracovních skupin

Program symbolicky zahájil zástupce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které celý ERD 2011 mělo na starosti, Mgr. Michal Urban, ředitel odboru mládeže. Ve svém projevu hodnotil průběh Evropského roku dobrovolnictví z pohledu MŠMT.
Poté se účastníci rozdělili do diskusních skupin s facilitátory a snažili se zaznamenat do myšlenkových map, co ERD přinesl v různých oblastech, například jak se podařilo zviditelnit dobrovolnictví, jak se dařilo organizovat jednotlivé akce v průběhu roku atd.

Bilanci Evropského roku dobrovolnictví zahájil Mgr. Michal Urban, ředitel odboru mládeže MŠMT (vlevo) Po obědě následoval řetěz krátkých prezentací z některých akcí, aktivit, uskutečněných tematickými skupinami v rámci ERD. Poté pan Michal Urban předal některým dobrovolníkům, zejména vedoucím jednotlivých pracovních tematických skupin ocenění ministra školství Josefa Dobeše.

Hodnocení Evropského roku dobrovolnictví 11. ledna 2012 - jedna z pracovních skupin Roku 2012 byla věnována další prezentace jako Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Pracovní skupiny byly vyzvány, aby pokračovaly v práci a zapojily se i do tohoto dalšího evropského tématu. Na místě pak vytvářely rámcové plány pro práci skupin na rok 2012.

Hodnocení Evropského roku dobrovolnictví 11. ledna 2012 - jedna z pracovních skupin Web Dobrovolnik.cz bude pokračovat dál a mapovat aktivity v jednotlivých oblastech dobrovolnictví, stejně jako databáze, do které mohou zájemci přidávat jak dlouhodobé aktivity, tak jednorázové akce nebo příležitosti k dobrovolnické práci.

Evropský rok dobrovolnictví 2011 skončil, dobrovolnictví pokračuje!


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2012010045-bilancovani-evropskeho-roku-dobrovolnictvi.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku