Koledníci Tříkrálové sbírky letos vyšli do ulic již podvanácté

| Autor: - Charita | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 12. 1. 2012 |

Od počátku roku až do 14. ledna 2012 vycházejí do ulic koledníci Charity ČR se zapečetěnými pokladničkami. Celostátním sbírka se letos koná již dvanáctým rokem. Její výtěžek je tradičně určen zejména na pomoc lidem v nouzi.

Tříkrálová sbírka 2012 - Hradec Králové

Výtěžek Tříkrálové sbírky podpoří především služby pro seniory, nemocné a handicapované, stejně jako aktivity pro děti. Pomůže také lidem bez domova a těm, kdo se ocitli v materiální či sociální nouzi. A to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je pak určena na humanitární a rozvojovou pomoc do zahraničí.

Tříkrálová sbírka 2012 - Strašov u Přelouče „Naši koledníci navštěvují domácnosti, aby světlo Boží lásky šířili do rodin, vztahů i duší všech lidí. Tříkrálovou sbírkou Charita vyzývá všechny lidi dobré vůle, aby se zapojili nejen do pomoci potřebným prostřednictvím finančního daru,“ říká ředitel Charity ČR Oldřich Haičman.
Tříkrálová sbírka 2012 - Hradec Králové Kolednickou skupinku tvoří zpravidla koledníci v dětském věku, převlečení za bájné tři krále (mudrce z východu), kteří se podle biblické tradice přišli do Betléma poklonit narozenému Ježíškovi. Koledování probíhá od 1. do 14. ledna 2012. Koledníci mají úředně zapečetěnou kasičku s logem Charity ČR, vedoucí má u sebe průkazku koledníka. Na úvod vždy žehnají koledníkům čeští a moravští biskupové, případně místní duchovní. Žehnání probíhá v regionech od 2. do 7. ledna 2011.

Tříkrálový koncert, který je součástí kampaně, se uskutečnil v neděli 8. ledna 2012 v Městském divadle v Brně a vysílala jej v přímém přenosu ČT1.

Tříkrálová sbírka 2012 - Studenec Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR je největším dobrovolnickou akcí v ČR. Sbírky se účastní kolem padesáti tisíc koledníků (většinou z řad dětí a mládeže) a dalších dobrovolníků.

Sbírku je možné podpořit také finančním darem na bankovní účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 vedený u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).

Podrobnější informace naleznete na stránkách http://www.trikralovasbirka.cz/


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2012010020-kolednici-trikralove-sbirky-letos-vysli-do-ulic-jiz-podvanacte.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku