Dětská sdružení jsou plnohodnotnou alternativou zájmových kroužků. A vyjdou levněji.

| Autor: Jiří Majer | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 30. 8. 2011 |

Z tiskové konference ČRDM (foto Jiří Majer)Začátek nového školního roku s sebou s obvyklou várkou „provozních“ školních starostí přináší ještě jedno staronové dilema: Kdy, kde a jak má dítě trávit svůj volný čas? Ještě předtím, než padne směrodatné rozhodnutí, měli by rodiče se svými ratolestmi probrat jejich zájmy i nabízené možnosti. Z obsahu tiskové konference České rady dětí a mládeže (ČRDM) konané 30. srpna t. r. vyplynulo, že vedle četných hudebních a výtvarných kroužků či sportovních oddílů má smysl zalovit i v programových vodách rozličných dětských a mládežnických sdružení. Tím spíš, pokud rodiče na své potomky nekladou specifické nároky a nevidí jejich budoucnost ve vyhlášených koncertních sálech, na vernisážích prestižních galerií či ve vyprodaných sportovních halách...

crdmDětská sdružení se tak stávají plnohodnotnou – a díky obětavosti dobrovolných vedoucích často i o poznání méně finančně náročnou – alternativou zájmových kroužků. Vcelku solidní rámcový přehled o stovce rozmanitých dětských organizací a spolků přináší kupříkladu web ČRDM (www.crdm.cz). V řadách členských sdružení ČRDM si na své přijdou vyznavači tradičních tábornických a turistických výprav a táborů s puncem foglarovské či indiánské romantiky, stejně jako třeba nadšení radioamatéři a hvězdáři, malí hasiči a záchranáři, vyznavači keltských tradic, moderního tance nebo třeba jezdectví. Konkrétní představu o tom jaké mládežnické oddíly, skupiny, kluby či kmeny v té které zvolené lokalitě působí, pak nabízí internetová databáze míst mimoškolní výchovy Kamchodit.cz (www.kamchodit.cz) „Tato databáze má podobu interaktivní mapy, ve které si mohou zájemci vyhledat sídlo určitého oddílu nebo střediska volného času poblíž zadaného místa – příkladně jejich bydliště či školy," upřesňuje místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka.

Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka vypíchl nejdůležitější body Devatera rad, určeného rodičům, kteří se zamýšlejí nad výběrem volnočasových aktivit pro své děti. (Foto Jiří Majer)Při výběru může napomoci i návodný text příhodně nazvaný „Devatero rad ČRDM pro rodiče při výběru mimoškolních aktivit“ (www.crdm.cz/devatero). V Devateru jsou zevrubně rozebrány teze mj. o důležitosti celkového rozvoje dětské osobnosti, o zásadním významu dobré party, o přirozené proměně zájmů dítěte související s jeho vývojem, o spolupráci rodičů s vedoucími oddílů nebo o užitečnosti „zpětné vazby“ a příslušných referencí. „To, že tatínek jezdil celý život na zálesácký tábor, neznamená, že jeho dítě na něm bude šťastné: třeba by ho bavilo kreslení nebo zpívání, třeba je umělecky zaměřené. Takže rodičům radíme, aby s dětmi opravdu hovořili, snažili se zjistit jejich zájmy, jejich přání a tato vyslyšet,“ poznamenal k metodě výběru volnočasových aktivit místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka.

Projekt Kamchodit.cz má podobu důmyslně řešené interaktivní mapy. (Foto Jiří Majer)Rodiče podle něj také často zjišťují, zda je běžné, že děti – tak jako ty jejich – v dnešní době své aktivity často střídají. „A my na to odpovídáme jednoduše: to je správné, to je v pořádku,“ ujistil Ondřej Šejtka, „protože paleta aktivit je tak široká, že ony si k ní musí ‚přičichnout‘, musí ochutnat, aby zjistily, co je vlastně baví. Co je tím, čemu se třeba i později v životě budou věnovat... Takže není vůbec problém, pokud dítě chce vyzkoušet nějaké aktivity, a vyzkouší si z nich jenom něco, protože takhle se hledá, to je zcela přirozené.“

Za povšimnutí při tom všem nepochybně stojí ještě jeden aspekt, byť o něm zástupci dětských sdružení zpravidla nehovoří tak často a hlasitě, jak by si možná zasluhoval: kolik za to. „V porovnání s komerčními kroužky, kde se suma za roční účast pohybuje v tisících korun, za účast v dětských oddílech se pohybuje zhruba kolem dvou, tří set korun,“ přiblížila situaci ředitelka kanceláře ČRDM Petra Chourová.
Výhodou členství ve sdružení je mimo výchovné funkce i cenová dostupnost, která umožňuje navštěvovat schůzky a tábory dětem ze všech příjmových skupin, konstatuje ředitelka Kanceláře ČRDM Petra Chourová. (Foto Jiří Majer)Dětská sdružení povětšinou stojí a padají s dobrovolnou činností tisíců nadšených vedoucích, kteří svou práci pro dětský oddíl, družinu či skupinu vykonávají ve svém volném čase a bez nároku na odměnu. „Na členská sdružení nelze pohlížet jen jako na příjemce veřejných prostředků,“ upozornila Petra Chourová. Ekonomická analýza, kterou zveřejnila ČRDM na jaře letošního roku, dokládá, že tato sdružení generují značné hodnoty prostřednictvím dobrovolnické práce. Dobrovolníci se vzdávají při své pravidelné činnosti nároků na mzdu, v přepočtu je to asi třicet až padesát tisíc na jednoho dobrovolníka ročně, čímž vzniká roční úspora ve výši téměř jedné miliardy. Dobrovolnická práce tak šetří veřejné rozpočty nebo finanční prostředky rodin – podle toho, kdo by musel zmíněné aktivity jinak hradit,“ vysvětlila ředitelka Kanceláře ČRDM.

Místopředseda ČRDM Ondřej Šejtka v rozhovoru pro Český rozhlas (Foto Jiří Majer)Vezmou-li se navíc v úvahu dotace – MŠMT, na krajské i obecní úrovni – a fakt, že značná část spolkových aktivit se může opřít o infrastrukturu v majetku daných organizací, je zřejmé, proč stojí méně peněz. „Ubytování pak stojí desítky korun za noc pro jednoho člověka, takže je opravdu dostupné, třeba i pro sourozence v oddíle,“ upřesnila Petra Chourová.
Po profesionální stránce si přitom dětská sdružení nejen nijak nezadají s úrovní komerčněji pojatých volnočasových aktivit pro mladé, ale leckdy je dokonce „trumfnou“. Nehledě na to, že smyslem jejich činnosti není dosáhnout co nejlepšího výkonu jejich svěřenců, nýbrž snažit se je také trochu vychovávat…

Klubovny rozmanitých dětských spolků nalezneme prakticky po celé naší republice. Na interaktivní mapě Kamchodit.cz je možné se doklikat na více než patnáct set organizací. Jsou tu mladí hasiči, záchranáři, folkloristé, tomíci, skauti, pionýři, brontosauři, woodcrafteři, chovatelé, debrujáři a kdovíkdo ještě.
V době, kdy se hovoří o ekonomické recesi, škrtech ve všemožných výdajích a potřebě šetřit, může být celkem užitečné vědět, že v oblasti volnočasových aktivit naší nejmladší generace existuje takhle pestrá nabídka. A že je cenově dostupná prakticky všem.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2011080061-detska-sdruzeni-jsou-plnohodnotnou-alternativou-zajmovych-krouzku-a-vyjdou-levneji.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku