10 let Česko-německého fóra mládeže

| Autor: Michaela Přílepková - a Marek Krajči | Rubrika: mezinárodní | Vydáno dne: 21. 5. 2011 |

Česko-německé fórum mládeže - Program moderovaly mluvčí Fóra Anna Koubová (vlevo) a Leonie LiemichOslava výročí a prezentace projektů na německém velvyslanectví v Praze 6. května 2011
Získat mladé z obou zemí pro česko-německý dialog a dát jim prostor rozvinout vlastní nápady – to je nyní už deset let cílem Česko-německého fóra mládeže.
6. května 2011 oslavilo Fórum své výročí na německém velvyslanectví v Praze. Pod patronátem velvyslanectví se současní i bývalí členové Fóra, např. exministr školství Ondřej Liška ohlédli za dekádou společné přeshraniční práce. Fórum pracuje ve dvouletých obdobích, kdy je aktivní vždy čtyřicet mladých Čechů a Němců. Celkem tak zasáhla tato ojedinělá aktivita dvě stě mladých lidí v obou zemích.

Jeden z patronů Fóra, Josef Zieleniec, pronáší své úvodní slovo Zajímavými způsoby prezentace představili současní členové pět bilaterálních projektů z pěti projektových skupin, které v uplynulých dvou letech sami vymysleli a uskutečnili.

Prezentace činnosti pracovní skupiny Kultura Např. pro skupinu Nevšední každodennost bylo cílem projektu nadchnout mladé Čechy a Němce pro pobyt v sousední zemi. Prostředkem k tomu se stal krátký film o životě na „druhé straně“.
Jejich dílko není obvyklý informační film, ale ukazuje sousední zemi z pohledu každodenního života. Drobné věci a události, které se zapíšou do srdce a zůstanou ve vzpomínkách. Ve filmu vystupují lidé, kteří v sousední zemi něco zažili a vyprávějí, čemu se podivovali, nad čím se pozastavili, co jim vykouzlilo úsměv na rtech. Film nese titul Doma dobře, jinde jinak? – Zu Hause gut, woanders anders?

CNFM slaví 10 let - Krájení narozeninového dortu Další projekty se týkaly kultury nebo participace mladých lidí na veřejném životě, např. ve škole, kde jsou studenty. Stranou nezůstalo ani téma Studium v Německu, o které je delší dobu silný zájem. Jako protiváha vznikl projekt pro zájemce o studium německých studentů v ČR pod názvem CZECH IN.

Z prezentace projektů Česko-německého fóra mládeže Kromě bilancování přišla řeč i na budoucnost Fóra: Jak se změnily z pohledu mladých lidí česko-německé vztahy od roku 2001? Jaká témata je zajímají, vezmeme-li v potaz větší mobilitu i zvýšené povědomí o globálních společenských problémech?

Prezentace filmu Doma dobře, jinde jinak? K těmto otázkám se vyjadřovali pozvaní zástupci institucí aktivních v česko–německé spolupráci. Diskusí nad tím, jak pokračovat dál, byl završen program oslav. V ní diskutující ocenili přínos činnosti a projektů Fóra k rozvoji a udržování česko–německých vztahů. V nejbližší budoucnosti čeká mladé lidi z ČNFM výzva v podobě vnitřních změn, kterými chtějí zintenzivnit a nasměrovat své působení: pracovní období se zkrátí na jeden rok, počet členů bude třicet lidí a každé období bude provázet centrální téma (jako první z nich bylo zvoleno téma Společenská soudržnost).

Hosté diskuse závěrem popřáli, aby se členům dařilo také v novém funkčním období za nových podmínek a přislíbili jim pokračující podporu institucí.

Česko-německé fórum mládeže Další informace na www.cnfm.cz

ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2011050048-10-let-ceskonemeckeho-fora-mladeze.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku