Václav Břicháček (1930–2010): Setkání, vzpomínky, stopy

| Autor: Junák - český skaut - mkr- | Rubrika: knihovnička | Vydáno dne: 13. 3. 2011 |

Václav Břicháček (1930–2010): Setkání, vzpomínky, stopy „Po otevření knihy na nás Václav již z prvních stránek promlouvá tak, jak jsme ho znali, poutavě vypráví o svém životě... Nechybí ani jeho typický humor a jistá skromnost, se kterou hodnotí některé své počiny... Je obdivuhodné, kolik lidí Václav ovlivnil v jejich rozhodování, směřování, a kolik jich obohatil či inspiroval v průběhu svého života. Dojemně působí řada poděkování a vzpomínek blízkých osob, přátel, studentů, kolegů, skautských činovníků...“ píše Markéta Habermannová – Píšťalka.

22. února 2011 se sešli v Památníku písemnictví v Praze na Strahově skauti a skautky - absolventi lesních kurzů a škol a množství blízkých přátel Václava Břicháčka - psychologa, vysokoškolského profesora, skautského činovníka a moudrého člověka, aby byli přítomni představení knihy Václav Břicháček (1930–2010): Setkání, vzpomínky, stopy. V průběhu večera promluvili m.j. Jiří Pilka, Ivan Havel, Josef Výprachtický či Tomáš Kluh. O hudební doprovod se postaral skautský sbor Cantuta.

V první části nazvané Putování po stezkách psychologických aneb La psychologie – mon amour Václav poutavě vypráví o svém životě a o lidech, kteří jeho životní stezku významně ovlivnili. Druhá část je věnována vzpomínkám. Promlouvají v ní Václavovi přátelé z řad skautů a Prázdninové školy Lipnice, jeho přátelé z akademického prostředí i studenti. Další kapitola je reflexí posledního roku Václavova života, roku, který sám nazval Štědrým rokem. Poslední část knihy je sborníčkem několika Václavových zajímavých textů. Je tu i jeho vůbec poslední dopis přátelům.

Václav Břicháček (1930–2010): Setkání, vzpomínky, stopy je knihou o naději, že inspirace, setkání a výchovné působení nikdy nekončí. O naději, že Václavovy myšlenky a poselství v nás všech žijí a budou žít i nadále a snad se nám podaří předat je v budoucnu dalšímu pokolení.

Knihu vydalo TDC k prvnímu výročí úmrtí čestného náčelníka Junáka Václava Břicháčka, a lze ji zakoupit například přes internet na: http://obchod.skaut.cz/publikace/roveriarangers/vaclavbrichaceksetkanistopyvzpominky


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2011030030-vaclav-brichacek-1930-2010-setkani-vzpominky-stopy.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku