Metodika MŠMT k hodnocení žádostí o dotace z mimořádné dotační výzvy k Evropskému roku dobrovolnictví

| Autor: redakce | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 20. 2. 2011 |

Z důvodů snahy o poskytnutí maximálního množství informací veřejnosti ohledně mimořádné dotační výzvy k Evropskému roku dobrovolnictví zveřejňuje MŠMT odbor pro mládež dokument Metodika hodnocení žádostí o dotace, kde je podrobně popsán proces posuzování projektových žádostí a práce hodnotící komise.

Více:
http://www.msmt.cz/mladez/metodika-k-hodnoceni-zadosti-o-dotace


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2011020036-metodika-msmt-k-hodnoceni-zadosti-o-dotace-z-mimoradne-dotacni-vyzvy-k-evropskemu-roku-dobrovolnictvi.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku