Soutěž Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany - uzávěrka přihlášek prodloužena do 14. února 2011!

| Autor: redakce | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 28. 1. 2011 |

Soutěž vyhlašuje Evropský parlament společně s mezinárodní Nadací Ceny Karla Velikého v Cáchách a je určena pro mladé lidi ve věkovém rozmezí 16 až 30 let. Vítězný projekt by měl sloužit jako příklad pro mladé lidi žijící v Evropě a měl by obsahovat praktické příklady vzájemného soužití Evropanů jako jedné komunity. Výměnné programy mládeže, umělecké nebo internetové projekty s evropským rozměrem jsou mezi vybranými projekty. Uzávěrka přihlášek je prodloužena do 14. února 2011.

Více viz:
http://www.adam.cz/clanek-2011010027-zapojte-se-do-4-rocniku-ceny-karla-velikeho-pro-mlade-evropany.html


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2011010052-soutez-ceny-karla-velikeho-pro-mlade-evropany-uzaverka-prihlasek-prodlouzena-do-14-unora-2011.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku