Pionýr a Evropský rok dobrovolnictví

| Autor: Pionýr | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 9. 1. 2011 |

Pionýr „Dobrovolnictví je celospolečensky velké téma a Pionýru je navíc bytostně vlastní. I když dobrovolná volnočasová práce s dětmi bývá někdy opomíjena jako jakási samozřejmost, lidé, kteří se jí věnují, si zaslouží veškerou pozornost a uznání. Proto Pionýr nemůže letos zůstat stranou.“ hodnotí zapojení Pionýra předseda sdružení Martin Bělohlávek.

Plánované aktivity jsou prakticky připravovány již od druhé poloviny roku 2010, kdy byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podpořen přípravný projekt Pionýra. Zdaleka ale nešlo jen o suchou administrativu. Například v prosinci 2010 Pionýr prostřednictvím České unie karikaturistů oslovil několik kreslířů, aby téma dobrovolné práce s dětmi ztvárnili do vtipů a ilustrací. Nakonec bylo vybráno 13 návrhů (jeden najdete níže), které budou v průběhu roku doprovázet všechny chystané informační a prezentační aktivity.

Těch nebude málo – připravujeme například rozhlasovou soutěž, tvorbu informačních materiálů pro veřejnost. O téma dobrovolnictví bude v letošním roce rozšířen i informační projekt Pionýra Opravdu dobrý tábor, protože tábory jsou specifický typ akcí, který klade na dobrovolníky značné nároky. Celým rokem se bude vinout i svérázná informační kampaň, do níž bude zapojena veřejnost i samotní dobrovolníci pracující s dětmi. Zahájena bude 4. února u příležitosti koncertu Děti dětem a uzavřena symbolicky 5. prosince, tedy na Mezinárodní den dobrovolníků. Připravovány jsou i akce podporující dobrovolníky pracující s dětmi v Pionýru, jako regionální setkání spojená s výměnou zkušeností nebo celostátní setkání s názvem Poselství 2011.

Stručně to shrnula ekonomka Pionýra Kateřina Brejchová, která se významně podílela na přípravě projektu: „Nápadů je vždycky více než prostředků, ale když přidáme práci našich dobrovolníků a podporu médií, věřím, že jich většinu dokážeme uvést do života.“

Další informace na  dobrovolnik.pionyr.cz


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2011010019-pionyr-a-evropsky-rok-dobrovolnictvi.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku