Skauti a Plzeňané podpořili hendikepované děti částkou téměř 16 tisíc korun

| Autor: Junák - český skaut - ORJ Plzeň | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 26. 12. 2010 |

Vánoční stánek plzeňských skautů Už pojedenácté svůj tradiční vánoční stánek nazvaný „Skauti dětem“ otevřeli skauti z plzeňského střediska „STŘELA“. Ve dnech 13.–17. prosince v něm na rohu Františkánské ulice a Kopeckého sadů prodávali originální vlastnoručně vyrobené dárky. Celý výtěžek z prodeje 15 936 Kč putuje plzeňskému sdružení MOTÝL, které peníze využije na zakoupení technického a materiálního vybavení svého rodičovského centra Vlnka.

Junák - svaz skautů a skautek ČR „Náš vánoční stánek už je takovou charitativní stálicí. Za 11 let jsme podpořili řadu organizací, které dělají mnoho záslužné práce pro potřebné. Vloni jsme spolu s Plzeňany věnovali sdružení Ty a Já 20 116 Kč na zřízení keramické dílny pro tělesně a mentálně handicapované děti a mládež. V předchozích letech již podpořili činnost o.s. MOTÝL, plzeňskou Diakonii ČCE nebo Nadační fond Klíček, představuje myšlenku vánočního stánku skautská vedoucí Olga Dankovičová, jedna z jeho organizátorek. „U nás je vždy možné nakoupit originální dárky, které jinde nenajdete. Navíc pokaždé přispíváme na konkrétní věc,“ dodává.

občanské sdružení Motýl Plzeň Ve stánku bylo možné zakoupit například ručně vyráběné vánoční přání, balicí papíry, mýdla, šperky, brože, tašky, svícny a další originální dárky. K dostání byly i výrobky klientů se zdravotním postižením z terapeutických dílen MOTÝL. „Na výrobě a prodeji ve stánku se vždy podílejí malí, velcí, mladí i staří, skauti a skautky včetně jejich příbuzných a přátel. Učíme členy a členky svých oddílů všímat si svého okolí, hledat, kde a jak mohou být užiteční,“ říká Olga Dankovičová. „Už 11 let ukazujeme, že když se spojí síly a energie nás všech, dokážeme mnohé,“ doplňuje.

Občanské sdružení MOTÝL podporuje klienty s mentálním nebo kombinovaným postižením (vyjma vad smyslových) a klienty s poruchou autistického spektra. Svou prací se snaží zmírňovat důsledky zdravotního postižení, zkvalitňovat život klientů a podporovat osoby se zdravotním postižením při začleňování do běžné společnosti.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2010120052-skauti-a-plzenane-podporili-hendikepovane-deti-castkou-temer-16-tisic-korun.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku