Zástupci bambiriádních měst prvně jednali o konání známé akce v roce 2011

| Autor: Jiří Majer | Rubrika: ČLÁNKY | Vydáno dne: 9. 12. 2010 |

Schůzka zástupců organizačních štábů z měst, která budou pořádat Bambiriádu 2011 (Foto Jiří Majer)Zástupci organizačních štábů, které se v roce 2011 ujmou pořádání Bambiriády, se 2. prosince t. r. sjeli do Prahy, aby se tu seznámili s nároky kladenými na pořádání známé akce ve „svých“ městech. Jak z pracovního setkání vyplynulo, Bambiriáda se uskuteční v celostátně stanoveném termínu v době od 26. do 29. května 2011, a to v celkem 16 městech. Její třináctý ročník se bude z rozhodnutí představenstva pořadatelské České rady dětí a mládeže (ČRDM) konat pod mottem „Máme se o co podělit“.

Bambiriáda 2011 - přehlídka činnosti sdružení dětí a mládežeHeslo podle předsedy ČRDM Aleše Sedláčka zdůrazňuje, že sdružení zastřešená Českou radou dětí a mládeže fungují na dobrovolné bázi. „Odhadujeme, že ve sdruženích funguje dvacet šest tisíc dobrovolníků, kteří pracují s dětmi a s mládeží. Tito dobrovolníci se při tom se svými svěřenci o něco dělí: o svůj volný čas, který jim věnují, o svoje vědomosti, které jim předávají, a také o duchovní bohatství, které mají,“ rozvedl myšlenku obsaženou v mottu Aleš Sedláček. Upozornil rovněž na nadcházející Evropský rok dobrovolnictví, jehož poselství se ve vybraném sloganu rovněž zrcadlí.

U stěny zleva: projektová manažerka projektu Projektová manažerka Bambiriády 2011 Blanka Lišková konstatovala, že plánované rozložení bambiriádních areálů v rámci republiky se v porovnání s letošním rokem prakticky nemění – s tím rozdílem, že budou zrušeny tzv. pobočky a ve Středočeském kraji, kde jsou Bambiriády tradičně putovní, se akce bude konat v Milovicích. Podobně jako letos i napřesrok tak s výjimkou Jihomoravského kraje bude možné Bambiriádu 2011 navštívit ve všech krajích České republiky.
Projektová manažerka Bambiriády Blanka Lišková informuje přítomné o stavu počátečních příprav třináctého ročníku známé akce. (Foto Jiří Majer)Blanka Lišková nyní mj. jedná o záštitách, které by nad akcí mohli převzít někteří významní politici, i s případnými sponzory, příznivci a partnery zmíněné prezentační přehlídky dětských a mládežnických sdružení a jejich činnosti. Ve spolupráci s výtvarníkem také vzniká nové grafické pojetí plakátu a příslušných webových stránek; klíčovým prvkem přitom zřejmě bude hravý motiv puzzle.

Nápad nabídnout Pokud jde o finanční zabezpečení akce, organizační štáby v jednotlivých bambiriádních městech mohou počítat s přislíbenou paušální částkou, vedle níž si individuálně mohou „sáhnout“ na další, už o poznání drobnější obnosy, podmíněné ovšem představením některého z (anebo všech) projektů, na jejichž prezentaci má ČRDM zájem. Jde např. o projekt "Kecejme do toho", zaměřený na strukturovaný dialog s mládeží, projekt "Kamchodit.cz" spočívající v interaktivní mapě vyhledávající informace o možnostech volnočasových aktivit v daném místě (lokace kluboven, dětských hřišť, sportovišť,Účastníci schůzky se seznámili s nároky kladenými na pořádání Bambiriády 2011 ve „svých“ městech. (Foto Jiří Majer) mateřských center a domů dětí a mládeže apod.) nebo projekt zaměřený na propagaci regionu Chrudimsko-Hlinecko. Z bezprostředních reakcí přítomných zástupců organizačních štábů bambiriádních měst bylo znát, že je nastíněná možnost prezentace vybraných projektů ČRDM zaujala.

Na Bambiriádu se v příštím roce budou moci zájemci vypravit do některého z těchto měst: České Budějovice, Frýdek-Místek, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jihlava, Liberec, Milovice, Náchod, Ostrava, Plzeň, Praha, Rychnov nad Kněžnou, Třinec, Zábřeh na Moravě a Zlín.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2010120023-zastupci-bambiriadnich-mest-prvne-jednali-o-konani-zname-akce-v-roce-2011.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku