Z nevýhody výhoda – nevšední seminář pro oddílové vedoucí

| Autor: Jan Žáček | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 6. 11. 2010 |

Junák - svaz skautů a skautek ČR O víkendu 5. – 7. 11. 2010 proběhne v Praze jedinečný seminář pro vedoucí dětských oddílů. Jeho účastníci se seznámí s různými typy možného znevýhodnění dětí a prakticky si vyzkouší, jak s nimi pracovat. V rámci akce si zkusí jízdu na vozíku a prostřednictvím různých her a interaktivních programů se vžijí do role znevýhodněných.

„Seminář si klade za cíl seznámit účastníky s různými druhy znevýhodnění, která mohou mít děti přicházející do skautských oddílů. Zároveň je pro zúčastněné příležitostí zjistit, jak je možné s těmito dětmi pracovat, aby se v oddíle cítily dobře. Skauting nám dává do života mnoho sociálních dovedností, mezi které rozhodně patří schopnost naslouchat, být otevřený vůči druhým i schopnost spolupracovat. Právě díky tomuto projektu je možné tyto schopnosti rozvíjet,“ popisuje člen přípravného týmu Václav Zeman. Mezi základní druhy znevýhodnění patří například tělesné, zrakové a sluchové postižení, mentální znevýhodnění, poruchy autistického spektra, hyperkinetická porucha nebo sociální znevýhodnění.

Akce proběhne ve skautském areále na pražském Žižkově. Už v pátek odpoledne někteří zájemci navštíví i organizace a místa, kde získají krátkou osobní zkušenost s prací s dětmi s různým znevýhodněním. V jednom z programových bloků si účastníci také na vlastní kůži vyzkouší jízdu na invalidním vozíku.

„O víkendu bude mimo jiné představena příručka s názvem ‚Z nevýhody výhoda‘, která je vůbec první příručkou shrnující informace o práci s dětmi s různými druhy znevýhodnění se specifickým zřetelem na skautské oddíly,“ prozradila jedna z autorek publikace Marie Vlasatá.

Mít v oddíle dítě se znevýhodněním je dnes samozřejmostí, která může potkat každého vedoucího. Zpřístupňování skautských oddílů znevýhodněným dětem je důležité – děti tak poznávají, že znevýhodnění je něco naprosto přirozeného a učí se tak vzájemné toleranci.

#inkluze #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2010110013-z-nevyhody-vyhoda-nevsedni-seminar-pro-oddilove-vedouci.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku