Participujete, nebo neparticipujete?

| Autor: Andrea Hutková - NIDM | Rubrika: ČLÁNKY | Zdroj: -maj-, Vydáno dne: 5. 11. 2010 |

Andrea Hutková (NIDM): Participujme, dokud je čas. (Foto archiv Andrey Hutkové)Zkuste si „zaparticipovat“ několikrát za sebou a hned se vám bude motat jazyk. Ve skutečnosti má tento pojem, zdánlivě připomínající slovo „parazitovat“, obrovský význam pro naši budoucnost. Proč? Jednoduše proto, že pokud se již v mládí nebudeme účastnit, aktivně zapojovat a vnímat dění kolem sebe, nebudeme na konci svého života už moci participovat na ničem. Necháme vládnout a rozhodovat ty “moudřejší“ a čas bude běžet. No a pak už jen můžeme sledovat, jak na nás jiní skutečně parazitují.

Sociální antropolog Miroslav Bocan (foto Jiří Majer)Oblast neformálního vzdělávání dětí a mládeže, kterou zastupuje Národní institut dětí a mládeže (NIDM), považuje participaci mladých lidí ve společenském dění za klíčovou. Otázkou je, jak motivovat mladé lidi, kteří se dle posledních výzkumů projektu Klíče pro život nechtějí účastnit veřejného dění, debatovat s politiky či úřady a jinými státními subjekty. Z výzkumů podle sociálního antropologa Miroslava Bocana vyplynulo, že mladí lidé cítí vlastní bezmocnost a despekt vůči státním autoritám, které by mohli ovlivňovat a vést s nimi dialog. Výzkumy výše zmiňovaného projektu, který realizuje MŠMT společně s NIDM, odhalily, že maximálně 4% mladých spoluobčanů jsou aktivní v nějakých mládežnických organizacích, které usilují o participaci na veřejném životě v ČR.

Podobné zjištění nedávno uveřejnila společnost Člověk v tísni, podle níž se mladí lidé vyjádřili tak, „že si přijdou státu na obtíž, že se s nimi nikdo nechce bavit a dospělí je strkají do jednoho pytle.“ Sociální sítě, jako je Facebook (FB), ale ukazují, že se rozmáhá jakási online-participace. Ta si žije vlastním životem. Necelých 30 000 mladých lidí např. fandí nedělním Otázkám Václava Moravce na ČT1, a hlavně jejich moderátorovi, který umí z politiků „vylámat“ informace. Podobně je na tom pořad Hyde Park; tam se mohou mladí lidé hostů ptát přes FB či Skype v přímém přenosu.

V září 2010 se na pražské Parukářce uskutečnil v rámci projektu Cesta internetových sociálních sítí nám všem ukazuje, že mladí lidé chtějí participovat, jsou aktivní a mají velmi zajímavé nápady. Kecejme do toho Open Air vzbudil zájem mladého publika. (Foto Marek Krajči)Na druhé straně je však stále hluché místo. Velmi chybí dialog mezi odpovědnými a těmi, kteří se opravdu snaží participovat. Odpovědný je stát, který by měl skutečně vnímat reakce mladých lidí a vzít si z nich alespoň část. Jak můžeme chtít, aby se mladí lidé účastnili na společenském dění, když na to nikdo nereaguje? Proto asi vznikl vedle projektu Klíče pro život i projekt Kecejme do toho, kde si mohou mladí lidé opět na internetu vyměňovat názory a vyjadřovat se k různým společenským tématům. Autorem je Česká rada dětí a mládeže (ČRDM).

Klíče pro život (foto archiv Andrey Hutkové)NIDM v rámci projektu Klíče pro život řeší participaci dětí a mládeže jako průřezové téma pro oblast neformálního vzdělávání. Jeho prostřednictvím najde NIDM takové organizace, které budou v této oblasti vzdělávat pedagogy, vychovatele, či dobrovolníky, kteří pak při své práci předají dovednosti z participace dětem a mladým lidem. Chcete-li znát přesné vysvětlení pojmu participace, jakožto průřezového tématu v rámci neformálního vzdělávání dětí a mládeže, prosím, pročtěte si následující věty: Participace dětí a mládeže je chápána jako průběžná spoluúčast, spolupodílení se dětí a mládeže na činnosti školy, obce, města či celého státu. Cílem je naučit mladé lidi chápat jejich zainteresovanost do veřejného života jako aktivitu, která jim pomůže v jejich dalším osobním či pracovním rozvoji. V ČR se participaci dětí a mládeže věnují nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží (např. Duha) či střediska volného času. V současné době chápeme participaci jako celek, který zaštiťuje např. dětské a mládežnické parlamenty dětí a mládeže, strukturovaný dialog, účast mladých na komunitním plánování a další. Pročtěte si také nejnovější výzkumy informovanosti a participace dětí a mládeže:
http://www.nidm.cz/projekty/realizace-projektu/klice-pro-zivot/pro-novinare/vyzkumy-informovanosti-a-participace-deti-mladeze


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2010110010-participujete-nebo-neparticipujete.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku