Máme odvoleno
– a dál?

| Autor: Michala K. Rocmanová | Rubrika: SLOUPKY | Vydáno dne: 20. 10. 2010 |

Michala Kateřina Rocmanová
Před volbami jako by se všechny radnice domluvily – nejvíc úžasných vylepšení dávaly na bilboardech a v radničních novinách na odiv ve vztahu k dětem a mladým lidem: opravené školy, sportoviště, dětská hřiště... Pochopitelně – péčí o děti zastupitelé nejlépe osloví rodiče a prarodiče dětí. Tedy potencionální voliče.
Kampaň – nekampaň, je to chvályhodné. A doufejme, že i do budoucna se budou starat.
Letos na jaře navštívili členové skupiny „Stát“ ČRDM hlavní demokratické parlamentní politické strany s návrhem „Memoranda o podpoře sdružení dětí a mládeže“. A začátkem října bylo oceněno několik starostů Cenou ČRDM Přístav – oceněním pro ty, kdo činnost dětí a mládeže skutečně podporují.

Těch zastupitelů, kteří děti a mladé lidi podporovali, však jistě bylo v minulém období daleko víc než oceněných. Jim všem patří veliký dík.

Teď po volbách nastává pro nezisková sdružení dětí a mládeže perné období – tam, kde se členové zastupitelstev po volbách vyměnili, bude třeba je oslovit, seznámit se, ale mnohde možná také znova přesvědčovat o tom, že tato sdružení mají smysl, jsou užitečná, ba nezbytná...
Přejme tedy všem novým starostům, místostarostům i zastupitelům obcí a měst mnoho úspěchů, ale také porozumění a pochopení, že péče o děti a mládež se jim vrátí...
A vám, milí vedoucí, držíme palce!

Michala Kateřina Rocmanová


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2010100043-mame-odvoleno-br-a-dal.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku