Školní rok 2010/2011 začíná

| Autor: MŠMT | Rubrika: ostatní | Vydáno dne: 1. 9. 2010 |

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministr školství Josef Dobeš představil na dnešní tiskové konferenci své nejdůležitější kroky v novém školním roce. Novináře také seznámil s nejčerstvějšími statistickými údaji, které potvrzují mírný nárůst počtu dětí v mateřských školách i v 1. třídách základních škol.

„Je to potěšující trend, i když míra toho nárůstu není zdaleka tak výrazná, jak bychom potřebovali. Výrazný demografický pokles z minulých let, který začíná sužovat střední školy všech typů, navíc brzy dorazí na vysoké školy,“ upozornil ministr Dobeš.

V září 2009 nastoupilo do prvních tříd základních škol cca 93 800 dětí, letos je to o téměř tři tisíce více (96 600). Mírný nárůst se předpokládá i v dalších letech, protože rostou i počty dětí v mateřských školách – v loňském školním roce je navštěvovalo celkem 314 tisíc dětí, nyní to bude 330 tis. Celkový počet žáků základních škol sice vlivem populačně slabých ročníků na 2. stupni nadále klesá (oproti loňsku o 3,5 tisíc žáků méně), na 1. stupni se však již trend obrátil. Počet žáků na 2. stupni bude klesat ještě dva roky, pak dorazí pozitivní demografický vývoj i tam.

„Stále jde ale jen o dílčí zlepšení. Připomínám, že před deseti lety nastupovalo touto dobou do škol 120 tisíc prvňáčků,“ zdůraznil ministr školství Josef Dobeš. Cíl pro resort – kvalita a efektivita

Ministr Dobeš na tiskové konferenci představil nejdůležitější kroky, které MŠMT chystá pro nový školní rok a další období. Strategickým heslem je posílení kvality a efektivity školského systému jako celku. Ministr zároveň upozornil, že se to týká i samotného úřadu.

„Chci, aby ministerstvo pracovalo daleko účinněji a méně byrokraticky než dosud, a aby z něj byla přátelská instituce. Musíme být pro školy oporou, ne jim přidělávat práci,“ řekl Josef Dobeš.

Mezi první změny patří personální a organizační změny ve vedení úřadu, nejnověji výměna náměstka pro všeobecné, odborné a další vzdělávání. Místo Petra Špirhanzla přichází do této funkce Ladislav Němec. „S bývalým panem náměstkem, dlouholetým pracovníkem MŠMT, však nadále počítáme do některé z odpovědných funkcí. Byla by škoda o jeho zkušenosti a odborné kvality přijít,“ připomněl ministr Dobeš.

Na ministerstvu a jím přímo řízených organizacích proběhne v nejbližší době detailní personální a procesní audit, jehož smyslem je odhalit skryté rezervy, zjednodušit administrativu a snížit počet pracovníků o 15%.

Mezi nejdůležitější témata pro nový školní rok i období následující ministr školství Josef Dobeš zařadil v regionálním školství např.:

* úspěšnou přípravu státní maturity (maturitní generálka MAG’10),
* přípravu srovnávacích testů v 5. a 9. třídách,
* výraznější podporu pedagogů (finanční i metodickou),
* pokračování projektu EU peníze školám,
* zvýšení počtu školních psychologů a speciálních pedagogů,
* přípravu změn ve školském zákoně řešících mj. jmenování a odvolávání ředitelů škol či možné úpravy v souvislosti se zhoršujícím se chováním žáků.

V oblasti vysokého školství je podle ministra stěžejním úkolem vytvořit do konce příštího roku paragrafové znění dvou klíčových reformních zákonů: o terciárním vzdělávání a o finanční pomoci studentů. Ministr školství v této souvislosti připomněl, že dojde k personálnímu posílení Rady pro reformu vysokoškolského vzdělávání. „Od vynikajícího odborného týmu vedeného prof. Rudolfem Haňkou z University of Cambridge očekávám, že bude dohlížet na přípravu legislativních návrhů tak, aby výsledkem bylo kvalitnější a konkurenceschopnější terciární vzdělávání v České republice.“

Mezi své priority řadí ministr Josef Dobeš také sport – zde bude podle něj nejdůležitější schválení Koncepce státní podpory sportu (nyní ve vnějším připomínkovém řízení) a návrh zákona o podpoře sportu. „Sport je u nás podfinancován, a to dlouhodobě. Přitom bylo analyticky prokázáno, že státu ve skutečnosti daleko více peněz přináší, než od něj dostává. Společenské přínosy sportu – zejména pro děti a mládež, regiony atd. - jsou navíc tak jednoznačně pozitivní, že bychom měli této oblasti věnovat více pozornosti,“ vysvětlil ministr Dobeš.

Podrobnosti o chystaných krocích ministra školství v uvedených oblastech jsou stejně jako detailní statistická data k novému školnímu roku 2010/2011 přílohou této tiskové zprávy.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2010090001-skolni-rok-20102011-zacina.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku