Uzávěrka grantového kola „Zapojení občanské společnosti do zlepšování politické kultury v ČR“ - Nadace OSF Praha - již 21. června 2010!

| Autor: redakce | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 16. 6. 2010 |

Nadace Open Society Fund Praha vyhlašuje mimořádné grantové kolo, jehož cílem je zapojení veřejnosti do zlepšování politické kultury v ČR.

Program je financován z výnosů Nadačního investičního fondu.

Nadace OSF Praha vyhlašuje grantové kolo „Zapojení občanské společnosti do zlepšování politické kultury v ČR“ z programu „Posilování role práva“ pro rok 2010.

Toto grantové kolo je zaměřené na podporu občanských aktivit usilujících o otevřenou debatu a transparentní reflexi současné politické situace, především ve vztahu k nadcházejícím komunálním volbám.

Uzávěrka pro příjem žádostí je 21. června 2010.

Více:
http://www.osf.cz/cz/programove-oblasti/budovani-pravniho-statu/posilovani-role-prava/mimoradne-grantove-kolo-politicka-kultura


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2010060036-uzaverka-grantoveho-kola-zapojeni-obcanske-spolecnosti-do-zlepsovani-politicke-kultury-v-cr-nadace-osf-praha-jiz-21-cervna-2010.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku