Setkání parlamentů v Pelhřimově

| Autor: Eva Havlíčková - Hodina H | Rubrika: představujeme | Vydáno dne: 10. 5. 2010 |

Setkání  studentů z Pelhřimova - seznámení s fungováním parlamentu dětí a mládeže V úterý 27. dubna 2010 se v Centru lidských zdrojů (o. s. Hodina H) konalo setkání zástupců základních a středních pelhřimovských škol, aktivních mladých lidí a zástupců školních samospráv.
Žáci a studenti se na úvod představili a seznámili, získali informace o fungovaní „Mládežnické akční skupiny – Parlamentu dětí a mládeže“ a provázanosti činnosti se školními samosprávami a mladými lidmi všeobecně.
Mladí lidé se podělili o své zkušenosti se zapojením do školních samospráv, s dialogem s pedagogy a vedením škol, s konkrétními aktivitami ve školách a se společně vyřešenými „problémy“.

Setkání  studentů z Pelhřimova - seznámení s fungováním parlamentu dětí a mládeže Klíčovou částí programu setkání byla práce ve skupinách a zamyšlení se nad setkáváním mladých lidí, jejich zástupců na místní úrovni a reprezentace mladých lidí ve spolupráci s Městem. Mladí lidé společně diskutovali o tom, co by ve městě změnili a následně o tom, co pro tyto změny oni sami jako mladí lidé mohou udělat a přispět tak ke zlepšení. Pelhřimovská mládež se dověděla o možnosti se aktivně účastnit projektu „Ovlivňuj, nebuď ovlivňován“, a to formou soutěže nebo ankety.

Setkání  studentů z Pelhřimova - seznámení s fungováním parlamentu dětí a mládeže Setkání mladých lidí bylo hodnoceno velice pozitivně a všichni zúčastnění se těší na další spolupráci – aktivní zapojení, účast a angažovanost na veřejném dění. Důležitým krokem, pro některé zcela novým, je mít přehled, dostatek informací a chuť spolupracovat a být partnery. občanské sdružení Hodina H


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2010050018-setkani-parlamentu-v-pelhrimove.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku