S křídly ptáků poznávali Balinské údolí

| Autor: Chaloupky o. p. s. | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 30. 4. 2010 |

Chaloupky o. p. s. - logo Téměř dvě stovky dětí i dospělých prošly v sobotu 24. dubna Balinským údolím u Velkého Meziříčí. Středisko ekologické výchovy Ostrůvek tam u příležitosti oslav Dne Země připravilo řadu stanovišť zaměřených na opeřené obyvatele přírodního parku.
S trochou štěstí mohli účastníci akce zahlédnout datla černého či ledňáčka lovícího u své hnízdní nory. Těm, co štěstí nepřálo, a samozřejmě nejen jim, představili živé dravce pracovníci záchranné stanice Ikaros. Po cestě do Balin čekala účastníky rovněž ukázka kroužkování ptáků či výstava hnízd a ptačích snůšek. Odměnou pro všechny, kteří zvládli pětikilometrovou trasu, byl program v cíli. Ve spolupráci s obcí Baliny a firmou Poex Velké Meziříčí zde organizátoři nachystali oblíbené opékání špekáčků a pečení trdelníků, projížďku na gumových člunech i soutěže pro děti. Děti si zahrály na ptáčky, lovily potravu sítky jako kačeny, sbíraly šnečí ulity dlouhými čapími zobáky nebo třeba chytaly míčky, co by mouchy do vlaštovčích zobáčků. Jen ptačí zpěv zde na chvíli vystřídal klepot kladívek při stloukání budek pro rehky. „Doufám, že ptačí budky budou brzy zabydleny a jejich obyvatelé budou dělat návštěvníkům Dne Země ještě dlouho radost“, svěřila se se svým přáním Jana Janová, pracovnice střediska Ostrůvek.

Koho jarní počasí zlákalo i k dalším výletům do přírody Velkomeziříčska, může se těšit na pozdně večerní exkurzi za kvákajícím bratrstvem v pátek 7. května i na cyklovýlet na rozkvetlé orchidejové louky v sobotu 15. května.

Více informací poskytne: Mgr. Jana Audy, 737 079 075, jana.audy@chaloupky.cz

Středisko ekologické výchovy Ostrůvek se jako pracoviště Chaloupky o.p.s. dlouhodobě věnuje jednodenním programům pro mateřské, základní i střední školy s ekologickou a přírodovědnou tématikou a dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků. Kromě této činnosti pořádá také řadu akcí pro veřejnost, nabízí poradenství a konzultace v oblasti ekologie a specializovanou ekologickou knihovnu. Středisko Ostrůvek sídlí ve Velkém Meziříčí na adrese Ostrůvek 2. Více informací na www.chaloupky.cz.

Díky dvěma grantům z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podpořeného z ESF EU a státním rozpočtem ČR rozšiřují Chaloupky svoji nabídku pro školy a učitele na Vysočině. Projekt „Příroda Vysočiny je naší učebnou“ nabízí učitelům řadu seminářů zaměřených na výuku různých předmětů v terénu, cyklus seminářů a nová skripta pro praktické činnosti na školním pozemku. Je připraveno také specializační studium pro koordinátory ekologické výchovy na školách. V rámci druhého projektu „Semínka ekologické výchovy na Vysočině“ vzniknou tři pilotní regionální učebnice, školy se budou moci zapojit do komunitního projektu Škola pro udržitelný život a během následujících let budou pro školy vznikat speciální programy a výstavy, které budou putovat po školách. Chaloupky také plánují do budoucna otevřít pro školy tři další střediska v kraji Vysočina.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2010040070-s-kridly-ptaku-poznavali-balinske-udoli.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku