Informační centra pro mládež - ICM - obdržela certifikáty a známky kvality od zástupců MŠMT

| Autor: - NICM | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 4. 4. 2010 |

Informační centrum pro mládežVe středu 31. března 2010 byly slavnostně předány první certifikáty a známky kvality Informačním centrům pro mládež!
Náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy zodpovědný za sport a mládež Jan Kocourek spolu s ředitelkou odboru pro mládež ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Janou Heřmanovou dnes v Praze v rámci zasedání Komory mládeže slavnostně předali certifikáty a známky kvality Informačním centrům pro mládež (dále jen ICM), která splnila podmínky národní certifikace.

Certifikáty zástupcům Informačních center pro mládež předávali pracovníci MŠMT Jan Kocourek a Jana Heřmanová Cílem certifikace je standardizovat úroveň služeb v Informačních centrech pro mládež.
Vychází z Koncepce rozvoje informačního systému pro mládež v ČR, která byla schválena v květnu 2008 ministrem školství mládeže a tělovýchovy Mgr. Ondřejem Liškou. Koncepce zahrnuje mimo jiné také Národní kodex standardů kvality poskytovaných služeb v ICM (NKSK). Tento kodex stanovuje hlavní principy pro posouzení kvality služeb ICM v ČR. Koncepce a NKSK jsou stěžejními dokumenty procesu certifikace.

Certifikáty zástupcům Informačních center pro mládež předávali pracovníci MŠMT Jan Kocourek a Jana Heřmanová Splněním podmínek NKSK a obdržením známky kvality se ICM zavazuje dodržovat standardy služeb dle NKSK po celou dobu platnosti certifikátu. V jiném případě může být certifikace po přezkoumání odejmuta.
Certifikát se vydává na dobu určitou, a to na období 4 let. Pro nově vzniklá ICM je stanovena výjimka. Tato ICM mohou zažádat o certifikaci, získají však certifikát pouze na jeden rok. Po uplynutí musí opět zažádat o certifikaci a znovu projít celým procesem.

Letos si z rukou zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy certifikáty vyzvedli zástupci informačních center:
ICM v Brně při Asociaci středoškolských klubů České republiky
ICM při Klubu přátel ICM, Uherské Hradiště
ICM při Klubu přátel a sponzorů DDM, Lomnice nad Popelkou
ICM při Klubu studentů, rodičů a přátel Cyrilometodějského gymnázia, Prostějov
ICM při Krajské radě dětí a mládeže Karlovarska, Cheb
ICM při občanském sdružení Hodina H, Pelhřimov
ICM při občanském sdružení YMCA v ČR, Orlová
ICM Třebíč
Zástupci ICM při Domu dětí a mládeže z Olomouce se omluvili a certifikát jim bude zaslán poštou.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2010040003-informacni-centra-pro-mladez-icm-obdrzela-certifikaty-a-znamky-kvality-od-zastupcu-msmt.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku