Dětský čin roku 2010 začíná

| Autor: Tisková zpráva | Rubrika: soutěže | Vydáno dne: 20. 3. 2010 |

Soutěž Dětský čin rokuProjekt Dětský čin roku startuje svůj šestý ročník. I v letošním roce bude podporovat konání dobra mezi školáky a nabádat je k šíření zajímavých příběhů. Nadační fond již tradičně získal záštitu významných státních institucí a podporu známých osobností, včetně patronky projektu Ewy Farné. Novinkou je možnost zisku finanční výhry i pro občanská sdružení či veřejně prospěšné společnosti.

Do projektu se mohou zapojit děti, které udělaly něco dobrého, byť by šlo o zdánlivou maličkost, všimly si dobrého skutku svého stejně starého kamaráda nebo nějakým způsobem dobro podpořily. Děti mohou své příběhy sepsat a zaslat poštou či prostřednictvím internetových stránek www.detskycinroku.cz do 25. září 2010.

Nadační fond ve spolupráci s odbornou porotou vyhodnotí příběhy v šesti kategoriích: záchrana lidského života, pomoc v rodině, pomoc jiným dětem, pomoc ostatním lidem, pomoc přírodě a dobrý nápad. Navíc bude již tradičně udělena Zvláštní cena odborného týdeníku Učitelské noviny. Novinkou je spolupráce s dětským internetovým serverem Alík.cz. Ocenění budou slavnostně předána v prostorách Staroměstské radnice 1. prosince 2010.

Letošní ročník také otevírá možnost získat finanční ocenění ve výši 10 000 Kč nejen školám vítězů, ale také obecně prospěšným institucím, občanským sdružením a spolkům. I v letošním roce navíc mladí hrdinové získají zajímavé ceny.

Organizátorem akce, která si již za dobu své existence získala podporu významných institucí, sympatie veřejnosti i mediální pozornost, je nadační fond Dětský čin roku založený na podzim 2005 z iniciativy společnosti Whirlpool CR. Ta se už před lety rozhodla, že nechce naši společnou budoucnost ponechat náhodě a chce pomoci s výchovou slušných lidí.

Do loňského ročníku soutěže Dětský čin roku 2009 se zapojilo celkem 14 297 dětí, které sepsaly 608 příběhů o vykonaném dobru, anebo poslaly hlas v rámci hlasování dětské poroty. Nejrůznější zážitky nám sdělovali žáci základních škol, speciálních základních škol a osmiletých gymnázií ze všech koutů České republiky.

www.detskycinroku.cz

Pravidla Dětského činu roku
· do projektu se mohou zapojit žáci základních škol, speciálních základních škol a studenti primy až kvarty osmiletých gymnázií
· pravdivou zprávu o svých dobrých skutcích žáci napíší v maximálním rozsahu 2 stran A4 (ale samozřejmě může být i výrazně kratší!)
· mohou informovat také o dobrém činu, který vykonaly jiné děti
· do projektu je možné poslat i zprávu o kolektivním dobrém skutku (je třeba uvést, kolik dětí ho realizovalo)
· skutky, o nichž děti píší, musí být skutečné, nesmyšlené
· pro zařazení skutku do konkrétního Dětského činu roku není podstatná doba, kdy se odehrál, ale sepsání a odeslání příspěvku
· příspěvky musí být odesílány s vědomím školy, obecně prospěšné instituce, občanského sdružení nebo spolku, které děti navštěvují, a rodičů
· nositelem ocenění Dětský čin roku se stává ten, kdo vykonal dobrý skutek; ten, kdo sepíše zprávu o oceněném činu, získává věcnou odměnu a jeho škola, obecně prospěšná instituce, občanské sdružení nebo spolek, který navštěvuje, pak dar 10 000 korun na školní pomůcky


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2010030055-detsky-cin-roku-2010-zacina.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku