Představitelé ODS signovali "Memorandum o podpoře" dětských a mládežnických spolků

| Autor: ČRDM - (maj) | Rubrika: ČLÁNKY | Vydáno dne: 18. 3. 2010 |

Memorandum o podpoře činnosti dětských sdružení je podepsáno - (zprava): Aleš Sedláček (ČRDM), Petr Bratský (ODS), Josef Výprachtický (ČRDM), Petr Nečas (ODS) a Tomáš Novotný (ČRDM). Foto Tomáš NovotnýMemorandum o podpoře činnosti sdružení dětí a mládeže, která aktivně naplňují a ovlivňují volný čas nemalé části populace, se od 17. března 2010 těší podpoře občanských demokratů. ODS se tak stala po Straně zelených a ČSSD třetí demokratickou parlamentní politickou stranou, jejíž představitelé se sešli se zástupci České rady dětí a mládeže (ČRDM) a zmíněný dokument společně stvrdili svými podpisy. Memorandum za ODS signovali místopředseda strany Petr Nečas, poslanec a předseda Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Walter Bartoš a poslanec Petr Bratský, garant pro oblast organizací dětí a mládeže.

Víme, že je to důležité... Poslanec za ODS Petr Bratský (vpravo) diskutuje s Alešem Sedláčkem a Josefem Výprachtickým z ČRDM (zleva) o významu podpory spolků, které se věnují mimoškolní činnosti dětí. Foto Tomáš NovotnýZa občanskými demokraty se do Poslanecké sněmovny vydali jednat jménem České rady dětí a mládeže její předseda Aleš Sedláček (Liga lesní moudrosti), starosta Junáka Josef Výprachtický a předseda Asociace TOM Tomáš Novotný. Představitelé ODS Walter Bartoš a Petr Nečas podepisují Memorandum o podpoře činnosti dětských a mládežnických spolků. Foto Tomáš NovotnýODS je podle textu výše zmíněného dokumentu mj. „připravena, tak jako doposud, konzultovat s Českou radou dětí a mládeže legislativní návrhy, které se dotknou činnosti organizací pracujících s dětmi a mládeží“.
Občanští demokraté budou také „podporovat takové legislativní kroky, které významně zlepší prostředí pro práci s dětmi a mladými lidmi v jejich sdruženích“. Strana je rovněž „připravena usilovat o to, aby současná podpora sdružení dětí a mladých lidí a obdobných spolkových aktivit, kterou poskytuje v rámci své rozpočtové kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, byla udržena“.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2010030053-predstavitele-ods-signovali-quotmemorandum-o-podporequot-detskych-a-mladeznickych-spolku.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku