Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje vyhlášení dotačního řízení v oblasti podpory integrace cizinců pro rok 2010

| Autor: redakce | Rubrika: PŘEČTĚTE SI | Vydáno dne: 2. 2. 2010 |

Cílovou skupinou budou cizinci ze třetích zemí, dlouhodobě legálně usazení v ČR, cizinci s trvalým pobytem i nově příchozí.

Kdy a jak je možné žádat o dotaci - více informací:
http://www.osnoviny.cz/mpsv-vyhlasi-dotacni-rizeni-v-oblasti-podpory-integrace-cizincu

#inkluze #socialnizaclenovani

#inkluze #socialnizaclenovani

Sociální začleňování (inkluze) z pohledu organizací pracujících s dětmi a mládeží je začlenění sociálně nebo zdravotně hendikepovaných dětí a mládeže do volnočasových aktivit pořádaných spolky, oddíly, kluby… apod. Cílem přitom je, aby se stali aktivními a rovnoprávnými členy skupiny. Česká rada dětí a mládeže (ČRDM) toto sociální začleňování podporuje prostřednictvím rozvoje způsobilostí, dovedností a schopností vedoucích, dobrovolníků a dalších spolupracovníků pracovat s dětmi a mládeží se specifickými potřebami v rámci volnočasových aktivit. Vytváří informační prostor pro sdílení zkušeností a předávání informací o aktivitách podporujících inkluzi dětí a mládeže.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2010020002-ministerstvo-prace-a-socialnich-veci-pripravuje-vyhlaseni-dotacniho-rizeni-v-oblasti-podpory-integrace-cizincu-pro-rok-2010.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku