Příjemná Komora mládeže

| Autor: Tomáš Novotný - předseda Asociace TOM | Rubrika: sdružení | Vydáno dne: 2. 11. 2009 |

Národní institut dětí a mládežePoradní orgán náměstka ministra se sešel poněkud narychlo 14. října 2009, tentokrát výjimečně v zasedací místnosti Institutu dětí a mládeže ve Vršovicích.
Snad vzdálenost od centra, snad rychlost svolání způsobily, že na schůzku dorazili jen zástupci spolků a úředníci školského ministerstva v čele s náměstkem p. Kocourkem a paní ředitelkou odboru Janou Heřmanovou, která se schůzky zúčastnila v roli ředitelky prvně.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Náměstek Jan Kocourek poděkoval všem, kdo se podíleli na akcích kolem předsednictví a vysoce ocenil práci spolků. V podobnému duchu hovořila i Zdena Mašková. Zmínila i vysoké uznání, kterého se dostalo končícímu řediteli odboru Pavlu Trantinovi z úst členů bruselské pracovní skupiny pro mládež při Radě EU, kterou během našeho předsednictví řídil. Zástupci ministerstva potěšili přítomné vůdce spolků příslibem, že dotační prostředky pro rok 2010 budou zachovány minimálně ve výši roku 2009, a to včetně investic, které by se měly vrátit na úroveň rok 2008, tedy cca na 26 milionů korun.

crdm Pan náměstek nás ubezpečil o svém odholání podporovat "rank" mládeže ze všech sil, totéž učinila i nová ředitelka odboru Jana Heřmanová. Debata se rozproudila o způsobu financování krajských rad, o případné konferenci o mládeži, o podpoře ministerstva naší snaze "prorazit" konečně s uznáním dobrovolníka tak, jak to spolky potřebují, chtějí a cítí už roky, informovali jsme o návštěvách u ministerského předsedy, místopředsedkyně Senátu paní Gajdůškové a u ministryně školství. Jaroslav Tuček vyzval spolky k debatě o změnách v metodice financování. Je namístě uvést, že metodika se ve své většině osvědčila. Drobné změny jsou samosebou vítány a potřebné, nicméně základ zůstane zachován. Pracovní skupinu k této debatě určí během listopadu předseda ČRDM Komora byla dělná, věcná, v dobré atmosféře - nelze, než si přát, aby takto proběhly i další schůzky Komory.

Komora mládeže je poradní orgán ministra školství, jehož členy jsou zástupci střešních organizací dětí a mládeže, školských zařízení pro zájmové vzdělávání, ekumenické rady církví, dotčených resortů a krajů.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2009110003-prijemna-komora-mladeze.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku