Pro Bambiriádu 2009 se chystají osvědčené projekty, novinky i změny

| Autor: Jiří Majer | Rubrika: ČLÁNKY | Vydáno dne: 7. 10. 2008 |

V prostorách Kanceláře ČRDM se počátkem října uskutečnilo první setkání členů přípravného týmu Bambiriády 2009.Inovace projektů, jež se v minulých letech osvědčily, programové novinky, ale i organizační změny – tak by se daly nejspíš ve zkratce popsat úvahy, s nimiž přistupují k plánování dalšího ročníku známé akce členové jeho přípravného týmu. Centrální bambiriádní štáb se poprvé sešel k pracovnímu jednání 3. října 2008; vyplynulo z něho mj., že Bambiriáda 2009 se má konat pod mottem Nás se to týká, že počet regionálních Bambiriád se má odvíjet od lidnatosti toho kterého kraje a že celá akce má mít vzhledem k předsednictví ČR Radě EU patrný „evropský přesah“.

Bambiriádu v roce 2009 pořádá už pojedenácté Česká rada dětí a mládežeOrganizátoři se podle předsedy ČRDM Aleše Sedláčka snaží nastavit podmínky pro pořádání akce tak, aby zaručovaly její vyšší kvalitativní standard, a to i za cenu jisté redukce počtu bambiriádních měst. „Zvolili jsme strategii, že bychom v zásadě chtěli jednu Bambiriádu v kraji; pouze v takovém, který má více než milion obyvatel, by mohly být dvě,“ upřesnil. Eventuální další podnik tohoto druhu v daném regionu budou republikoví pořadatelé vnímat jako „pobočku“ Bambiriády krajské, která jim má být tudíž výlučným partnerem pro jednání.

Ředitel Bambiriády 2009 a předseda pořádající České rady dětí a mládeže Aleš SedláčekPožadavkům na propagaci dětských sdružení z menších měst a vesniček vyjdou organizátoři podle předsedy ČRDM vstříc novou doprovodnou akcí Otevřené klubovny, jež by využila mediální kampaně k Bambiriádě. Dobrovolníci z místních dětských organizací a spolků, pro něž by bylo neefektivní jet se prezentovat do vzdáleného města, které podá vítězný projekt na pořádání Bmabiriády, otevřou během jejího konání své klubovny veřejnosti. „Mají tak reálnou šanci využít kampaně, která v daném kraji bude probíhat, a v místě svého bydliště oslovit případné zájemce o činnost svého sdružení, a to samozřejmě včetně rodičů,“ vysvětlil podstatu Otevřených kluboven Aleš Sedláček.

Představenstvo České rady dětí a mládeže (ČRDM) se při výběru ústředního hesla 11. ročníku Bambiriády nechalo částečně inspirovat kampaní, již Rada zahájila v září. Nás se to týká je totiž zároveň název projektu zaměřeného na snížení rizika sexuálního zneužívání dětí na akcích konaných dětskými sdruženími. Na jednání Centrálního bambiriádního štábu (zleva): Jana Votavová, Jana Bělohlávková (obě z Kanceláře ČRDM) a Eva Hampejsová (MŠMT). Dané motto nicméně nabízí i řadu dalších možných výkladů. Aleš Sedláček se v této souvislosti zmínil např. o spolupráci s dětskými parlamenty, potažmo se školami, o vzdělávání rodičů, dětí i dobrovolníků, kteří s nimi pracují, o snaze naučit se komunikovat s médii i tzv. participaci, chápané jako zájem dětí spolupodílet se na rozhodování o věcech, jež se jich týkají. „Myslím si, že kromě kamarádství, na které jsme upozorňovali minulý rok, tu jsou ještě další významné hodnoty, které mohou naše sdružení nabídnout a na které bychom chtěli tímto mottem poukázat,“ zobecnil Aleš Sedláček.

Bambiriáda 2009 bude propojena s akcemi konanými k předsednictví ČR Radě EU, hlavně s tzv. Youth Eventem a DG Meetingem. První z nich je mládežnickou konferencí, na níž se sejdou zástupci rad mládeže evropských států; druhá je setkáním, jehož se zúčastní ministři, náměstci nebo vedoucí odborů zodpovědných za přístup jednotlivých resortů k mládeži.

Představení činnosti sdružení dětí a mládeže se pod (již potvrzenou) záštitou manželky prezidenta republiky paní Livie Klausové uskuteční v době od 4. do 7. června 2009, informovala projektová manažerka Blanka Lišková. Zatím není ještě zřejmé, v kolika a kterých městech, se bude na území ČR konat – zájemci o pořádání Bambiriády mohou své přihlášky podávat do konce října, projekty pak až do půli ledna.

Projektová manažerka Bambiriády 2009 Blanka LiškováManažerka Bambiriády přišla mj. s nápady na zajímavé doprovodné akce. Jednou z nich by mohla být například výstava, na níž by se prostřednictvím informačních textů, fotografií, a třeba i filmových upoutávek představilo veřejnosti každé z členských sdružení ČRDM. Blanka Lišková v současnosti také jedná se zástupci české armády o nejvhodnější formě zamýšlené pomoci ze strany ČRDM vytipované škole v jedné z chudých oblastí, kde působí v zahraniční misi naši vojáci. Na úspěšné uspořádání letošního debatního „kulatého stolu“ členů Národního parlamentu dětí a mládeže (NPDM) s generálem Tomášem Sedláčkem mají zase navázat tři obdobná setkání s nevšedními hosty během Bambiriády 2009.


ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2008100014-pro-bambiriadu-2009-se-chystaji-osvedcene-projekty-novinky-i-zmeny.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku