Knihy versus trávníky?

| Autor: Radka Páleníková | Rubrika: SLOUPKY | Vydáno dne: 25. 12. 2005 |

Radka Páleníková"Čtěte knihy!" žádají vcelku pochopitelně organizátoři knižních veletrhů. V opačném případě nebude co a pro koho vystavovat. Jenže ono čtení knih zdaleka není jen otázkou bytí a nebytí spisovatelů, ilustrátorů, nakladatelských domů, knihkupců, knihovníků či organizátorů veletrhů. Čeká nás nutně cesta za vyspělými státy, které teď usilovně počítají (např. Velká Británie), jak velké národohospodářské ztráty přináší skutečnost, že lidé málo čtou a v souvislosti s tím dosahují i nízkého stupně vzdělání? Kam až se budeme muset v nečtenářství propadnout, aby někdo „objevil Ameriku“ a přišel na to, že čtenářství a aktivity na jeho podporu jsou navýsost důležité (možná leckdy důležitější, než vyhřívaný trávník na fotbalovém hřišti) nejen pro ty, kterým knihy přinášejí obživu? Jak ukázal průzkum Není nám to jedno, který ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže připravila firma Henkel, těch knížek ve volném čase děti mnoho nepřečtou. Celých 63% dotázaných školáků uvedlo, že přečte maximálně jednu knihu za měsíc. Průzkum si můžete prohlédnout ZDE. Třeba vás pohled na dětské "ne"čtenářství bude inspirovat při přípravě činnosti vašeho oddílu či klubu.

ADAM.CZ (www.adam.cz.cz) - zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže
Adresa článku: http://www.adam.cz/clanek-2005122501-knihy-versus-travniky.html

Kliknutím Vytisknout tuto stránku